Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Oliebekæmpelse
Søværnet kan bekæmpe olieforurening ved at udlægge flydespærringer og ved at samle olie op med en skimmer. 

Overvågning og forureningsbekæmpelse på havet 

Forsvaret har ansvaret for overvågning og bekæmpelse af olieforurening på havet.

Overvågningen fra luften sker primært med fly fra et privat firma, som Forsvaret har indgået kontrakt med og som regelmæssigt patruljerer over de danske farvande. Flyene er udstyret med en speciel radar, der kan opdage olie på havoverfladen. Radaren fungerer både dag og nat og i alt slags vejr. Derfor kan havmiljøovervågning gennemføres effektivt på alle tidspunkter af døgnet.

Der flyves ikke efter et fastlagt mønster. På den måde forsøger Flyvevåbnet at besværliggøre eventuelle miljøsynderes mulighed for at finde tidspunkter eller steder, hvor de kan gennemføre ulovlig udledning af kemikalier.

Alle Flyvevåbnets flytyper medvirker i den samlede havmiljøovervågning og kan dokumentere miljøsyndere i form af billeder og alle Flyvevåbnets fly udfører under alle flyvninger visuel havmiljøovervågning som en sekundær opgave.

Forsvaret køber også satellitbilleder, der kan vise om der er pletter af olie eller kemikalier i vandet.

Forsvaret har ansvaret for forureningsbekæmpelse til søs. Søværnet råder over skibe og materiel til oliebekæmpelse. Søværnets miljøskibe kan blandt andet lægge flydespærringer ud og samle olie op fra vandet.

Alle skibe fra Søværnet og andre myndigheder er altid på vagt overfor olieforurening. Mange danske lystsejlere har tilmeldt sig kampagnen "Stop Olien", og er dermed blevet havmiljøvogtere, der ligeledes holder øje med forurening og melder ind, hvis de opdager noget. 

Sidst opdateret 10-02-2020 - kl. 14:54

STOP OLIEN

Hjælp Forsvaret med at sikre, at dansk farvand er rent farvand.

Havmiljøvogter.dk

Havmiljø

Læs mere om, hvordan Søværnet løser havmiljøopgaver.

Havmiljø og beredskabsplan