Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Soldater støtter politiet ved grænseovergange
Soldater støtter politiet ved grænseovergange til Tyskland.  

Assistance til politiet 

Forsvaret assisterer politiet i særlige situationer.

Politiet kan anmode Forsvaret og Hjemmeværnet om bistand til løsning af politimæssige opgaver. Bistanden kan ydes i form af udlån af militært udstyr og kapaciteter samt indsættelse af Forsvarets og Hjemmeværnets personel.

Politiet kan anmode om bistand fra Forsvaret i forbindelse med løsningen af følgende opgavetyper, hvis politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige eller hvis Forsvarets ressourcer er mere egnede.

  • Færdselsregulering, kontrol- og afspærringsforanstaltninger og lignende opgaver i forbindelse med større arrangementer, ulykker, naturkatastrofer med videre.
  • Kontrol- og tilsynsopgaver.
  • Eftersøgning af genstande eller personer.
  • Evakuerings-, varslings-, observations-, afspærrings-, bevogtnings- og patruljeringsopgaver med videre med henblik på at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg.
  • Personbeskyttelse, gidselredning, det operative antiterrorberedskab, særlig farlige anholdelser og andre særlige indsatsopgaver.
  • Øvrige opgaver, hvor opgaveløsningen har nær sammenhæng med den virksomhed, som Forsvaret i øvrigt udøver, eller hvor Forsvaret har specialkompetencer eller råder over særligt egnet udstyr.


Det er altid Forsvaret, der vurderer om bistand kan ydes og i tilfælde af, at bistandsanmodningen indeholder politimæssige beføjelser skal Forsvarets indstilling tiltrædes af Forsvarsministeriet.

Soldater bevogter synagogen i København
Soldater fra Livgarden på vagt ved synagogen i Krystalgaden i København.

Bevogtnings- og grænsekontrolopgaver
I 2017 besluttede regeringen, at Forsvaret og Hjemmeværnet midlertidigt skal støtte politiet med bevogtnings- og grænsekontrolsopgaver for at frigive politibetjente.

 

  • Forsvaret og Hjemmeværnet bidrager til grænsekontrollen ved den tyske grænse i Sønderjylland og i Rødby og Gedser. 
  • Forsvaret opstiller en bevogtnings- og transportenhed ved den tyske grænse, der kan bevogte frihedsberøvede og asylansøgere, herunder transportere disse til fremstilling, Røde Kors-centre eller andre relevante transportopgaver. Desuden skal soldaterne understøtte politiets kontrol af indrejsehjemmel mv. i forbindelse med togpassagerer. Frihedsberøvelse gennemføres af politiet, som også har den opgavemæssige ledelse på stedet.
  • Forsvaret støtter politiet med soldater til bevogtningsopgaver af en række objekter i Storkøbenhavn. Der er en polititjenestemand til stede vil alle objekterne, og politiet har den opgavemæssige ledelse på stederne
Sidst opdateret 24-10-2019 - kl. 12:38