Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Bomberobot
Forsvarets bomberobot med kælenavnet Rullemarie. 

Ammunitions-, bombe- og minerydning 

Forsvaret har særligt uddannede soldater og udstyr, der indsættes ved bombetrusler, fund af farligt fyrværkeri og når der findes miner i de danske farvande.

Hæren og Søværnet har et antal ammunitionsrydningshold på døgnvagt. I daglig tale bliver ammunitionsrydderne omtalt som EOD-hold (Explosive Ordnance Disposal).

Ud over de højtspecialiserede EOD-hold bidrager Hjemmeværnet med et antal ammunitionsrydningsassistenthold, hver af to mand.

Disse hold er fordelt over hele landet og er primært specialiseret i håndtering af lovligt og ulovligt fyrværkeri.

Samlet set løser Forsvaret ca. 1.000 opgaver inden for ammunitionsrydning pr. år.

Maritim minerydning
I havet omkring Danmark findes store mængder af ammunition og sprængstof som efterladenskaber fra det 20. århundredes to verdenskrige. Det sker ofte, at ammunition eller sprængstof fanges under fiskeri, findes i forbindelse med bygningsarbejder til søs eller simpelthen driver i land.

Søværnet er ansvarlig for uskadeliggørelse af funden ammunition og sprængstof, herunder gasammunition. der er drevet i land eller fisket op.
Ansvarsområdet omfatter de danske farvande fra strandkanten og ud. Det er også søværnets ansvar at uskadeliggøre ammunition og sprængstof, som er drevet i land.
 
Antallet af maritime ammunitionsrydninger i Danmark årligt er ca. 140, hvoraf gassager er ca. 10. I de årligt tilbagevendende sager ryddes hvert år ca. 600.000 kvadratmeter havbund.

Nyt modulært koncept
Søværnet har et modulært koncept til maritim minerydning.  Med denne løsning kan specialenheden Mine Counter Measures Danmark (MCM Danmark) operere fra både militære og civile skibe. 

MCM Danmarks kommandomodul er indrettet i en mobil container, der placeres på et skib. Til uskadeliggørelse af minerne benyttes minerydningsdroner, som fjernstyres fra kommandomodulet.