Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Dansk soldat underviser i Ukraine
Dansk soldater underviser ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder.  

Bidrag til forsvarsreformer i Ukraine 

Forsvarets bidrag i Ukraine 2018-2021 består af flere mindre bidrag.

Indsatsen er en del af Ukraine-programmet under Freds- og Stabiliseringsfonden, som er en tværministeriel pulje med det primære formål at skabe fred og stabilitet i skrøbelige stater. Læs om konflikten i Ukraine her.  

Sprogofficerer og civil-militære tolke til Operation Unifier
Forsvaret har sprogofficerer og civil-militære tolke udsendt til Operation Unifier, som er en canadiskledet træningsmission.

Formålet med Operation Unifier er at træne ukrainske styrker i soldaterfærdigheder, f.eks. sanitetstræning og skydefærdigheder.

Det danske bidrag til Operation Unifier blev påbegyndt i 2016.

Træningsteams og stabsofficer til Operation Orbital
Det danske bidrag til den britiskledede træningsmission Operation Orbital består af én stabsofficer samt et antal træningsteams, der udsendes periodevis

De danske bidrag til træningsteams består af to-seks soldater fra Hæren. De  gennemfører træning af ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning efter NATO-standarder. De danske soldater støtter britiske soldater under kurserne.

Stabsofficeren arbejder til daglig i Operation Orbital’s hovedkvarter i Kiev, hvor stabsofficeren ud over løsning af almindelige stabsofficersopgaver også undersøger behov og muligheder for indsættelse af danske træningsteams.
Militærpoliti-bidrag
Forsvaret har siden før konflikten i Østukraine uddannet ukrainsk militærpoliti ved ukrainsk deltagelse i danske militærpolitikurser.

Ukrainsk militærpoliti deltager i to-tre årlige kurser i Danmark, herunder et militærpolitilederkursus.

Danmark bidrager herudover med instruktører til seks årlige militærpolitikurser i Ukraine på militærpolitiskolen i Lviv.

Formålet med alle kurser er at uddanne ukrainsk militærpoliti i NATO-standarder, dvs. i hvordan NATO-soldater udfører militærpolitiopgaver.

Stabsofficer/rådgivere i Ukraine
Forsvaret har udsendt en forbindelsesofficer til NATO Professional Development Programme (PDP) i Kiev. 

Rådgiveren fungerer som forbindelsesofficer til NATO og har ansvaret for uddannelse af civile embedsmænd i det ukrainske forsvar. Formålet med at uddanne disse er på sigt at opnå civil ledelse (i modsætning til militær) af forsvaret, hvilket er en forudsætning for at opnå NATO-interoperabilitet.

Det danske bidrag til NATO Professional Development Programme blev påbegyndt i 2015.

Læs mere om NATO Professional Development Programme på NATO’s hjemmeside.


Trust funds
Danmark støtter forskellige NATO-fonde, der er øremærket specifikke formål på forsvarsområdet, eksempelvis veteranområdet mv.

  • I 2018 støtter Forsvaret en ”medical rehabilitation fund” med 3,5 mio. kroner. Pengene går til behandling af fysisk sårede veteraner.
  • Danmark bidrager til fonde, der understøtter det øvrige Ukraine-program bedst muligt.
  • Den primære årsag til evt. bidrag er manglende mulighed for afløb af hele Ukraine-programmets budget.

 

Læs mere om NATO-Ukraine Trust Funds på NATO’s hjemmeside.
Læs mere om Medical Rehabilitation Trust Fund på NATO’s hjemmeside.


Større øvelser

Forward Aeromedical Evacuation-soldater fra Flyvevåbnet har deltaget i øvelsen CLEAR SKIES i oktober 2018.

Dansk soldat underviser i UkraineDe danske soldater underviser de ukrainske soldater med hjælp fra sprogofficerer eller civilt-militære tolke. 

Fakta

Forsvarets bidrag til Ukraine består af flere mindre bidrag, der træner ukrainske soldater og bidrager til forsvarsreformer.