Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Standing NATO Mine-Counter Measures Group 1  
Thetis og minerydningsdrone
Inspektionsfartøjet Thetis og en af minerydningsdronerne. 

NATOs stående minerydningsstyrke 

Danmark havde i hele 2019 kommandoen over den ene af NATO’s to stående minerydningsstyrker ”Standing NATO Mine-Counter Measures Group 1 (SNMCMG1)”.
 
Inspektionsskibet Thetis var indsat som kommandoskib for Commander (chef) SNMCMG1 og kernestab i hele perioden.

SNMCMG1 er en del af NATO’s beredskab ”Very High Readiness Joint Task Force”. Det betyder, at styrken er på beredskab og skal kunne indsættes med kort frist i NATO-minerydningsoperationer.

SNMCMG 1 formål er at vise en samlet tilstedeværelse i og omkring NATO’s fokusområder, hvor enhederne i SNMCMG 1 forventelig skal gennemføre maritime minerydningsoperationer i Østersøen, Nordsøen og det østlige Atlanterhav.

Flådestyrken gennemfører løbende øvelsesaktivitet, med det formål hele tiden at bevare et sammentømret højt specialiseret niveau i relation til minerydning.

Flådestyrken bestod under dansk ledelse foruden det danske flagskib blandt andet af minerydningsfartøjer fra Tyskland, Holland, Spanien, Belgien, Estland, Letland, Litauen, England, Norge, Canada, Polen og Portugal.

Se mere om det danske koncept for at rydde miner i havet i videoen her under.
Sidst opdateret 06-01-2020 - kl. 15:53

De besætningsløse minerydningsfartøjer

Fakta

Danmark havde i 2019 kommandoen over minerydningsstyrken SNMCMG1. Inspektionsfartøjet Thetis var kommandoskib. Flådestyrken opererede i Østersøen, Nordsøen og det østlige Atlanterhav. Det danske bidrag omfattede ca. 80 personer.