Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Iver Huitfeldt
Fregatten Iver Huitfeldt under en øvelse i danske farvande. Foto: 2. Eskadre.  

Sikkerhed i Hormuz-strædet 

En dansk fregat indgår i en europæisk ledet sømilitær operation i Hormuz-strædet.

Fra 10. august og frem til medio december 2020 deltager fregatten Iver Huitfeldt i operation AGENOR i Hormuz-strædet som en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Danmark løser periodevist opgaven sammen med et fransk flådefartøj. Operationsområdet for bidragene til AGENOR er Hormuz-strædet, Det Arabiske Hav, Den Persiske Golf, og Oman golfen.

Operationens formål er at medvirke til nedtrapning og at mindske risikoen for hændelser, som dem der skete i området i 2019, hvor sikkerheden spidsede til og flere kommercielle skibe blev udsat for angreb med sprængladninger. Dertil kom andre sikkerhedshændelser som skabte utryghed på havene og skærpede den i forvejen tilspidsede sikkerhedssituation i området.

Fregatbidragets opgaver vil være tilstedeværelse, overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens fri bevægelighed i området. Det danske bidrag kan dog gribe ind over for ikke-statslige aktører, der uretmæssigt forhindrer den frie navigation i området.

Bidraget omfatter ud over fregatten med besætning blandt andet en Seahawk helikopter, militærpoliti og maritime specialstyrker.
Sidst opdateret 12-08-2020 - kl. 12:04

Fakta

Hormuz-strædet er et af de mest trafikerede stræder i verden, og placeringen som indsejling til Den Arabiske Golf gør strædet til et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt. Danmark er verdens femte største søfartsnation, og der sejler dagligt danske skibe igennem Hormuz-strædet.