Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kontrol af fartøj
Besætningsmedlemmer fra støtteskibet Absalon aflægger kontrolbesøg på et skib under operationen mod pirateri i Adenbugten i 2008.  

Indsatsen mod pirateri 

Som en stor søfartsnation har Danmark en væsentlig interesse i at bekæmpe pirateri. Danmark har bidraget til kampen mod pirateri siden 2008, hvor truslen fra pirater ved Afrikas Horn for alvor blev et problem

Forsvarets indsats mod pirateri begyndte i 2008, hvor inspektionsskibet Thetis eskorterede skibe med nødhjælp fra World Food Program i farvandet ved Afrikas Horn.

Mellem 2008 og 2016 udsendte Forsvaret ni gange skibe til de multinationale maritime koalitionsstyrker Combined Maritime Forces (CMF) Task Force 150 og 151 samt NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield. Operation Ocean Shield blev afsluttet i 2016. Danmark har i perioder haft kommandoen over de to flådestyrker og Ocean Shield.

Forsvaret udsendte også syv gange Challenger-fly, der fløj overvågningsmissioner over operationsområdet.

Danmark har kontinuerligt haft stabsofficerer ved Combined Marine Forces. Det er aktuelt udsendt tre officerer, hvor af en leder efterretningsindhentningen ved Task Force 151.

Ud over at udsende skibe og fly har Forsvaret bidraget til kampen mod pirateri ved at medvirke til kapacitetsopbygning i Østafrika. Kapacitetsopbygningen handler blandt om, at gøre landene i regionen i stand til selv at bekæmpe pirater.

Danmark bidrager også til at bekæmpe pirateri ved Vestafrika og i Guineabugten. Danmark støtter etableringen og opbygningen af den regionale G5 Sahel styrke, og Forsvaret har udsendt en maritim rådgiver til ambassaden i Nigeria.

Boarding under Obangame Express
En soldat fra Cameroun øver sig i at boarde et skib under øvelse Obangame Express i 2017. Soldater fra Frømandskorpset og maritime specialoperationsstyrker fra Holland styrer træningen.

Danske specialoperationsstyrker deltager i de årlige kapacitetsopbygningsøvelser Flintlock og Obangame Express, der begge foregår i Vestafrika og hvor særligt Obangame Express fokuserer på træning af maritime specialstyrker.

Se mere om den danske indsats mod pirater i dette indslag fra 2013.

Bekæmpelse af pirater i Adenbugten

Fakta

Danmark har bidraget til kampen mod pirateri siden 2008. Indsatsen har høj prioritet for søfartsnationen Danmark.

Den danske indsats mod pirateri har aktuelt fokus på Guineabugten og havområderne ved Afrikas Horn.