Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

NATO Readiness Initiative 

NATO Readiness Initiative (NRI) er et supplement til NATO’s allerede eksisterende beredskabsstyrke, NATO Responce Force.

NRI blev oprettet i 2018. Initiativet er et svar på ændringerne i det sikkerhedspolitiske landskab siden 2014, særligt Ruslands aggressive adfærd og ustabiliteten i Europas sydlige nærområder. NRI skal være med til at styrke NATOs afskrækkelses- og forsvarsprofil.

NRI betyder opstilling af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly på maksimalt 30 dages beredskab. I alt forventes NRI at bestå af ca. 80.000 soldater i 2024, når styrken skal være klar. Tilsammen kommer NRI og NRF til at bestå af ca. 120.000 soldater.

USA lægger betydelig vægt på, at NATO-allierede - herunder Danmark – leverer substantielle bidrag til NRI og NRF.

Danske bidrag til NRI

De danske bidrag til NRI består af:

  • En kampbataljon med støttekapaciteter. 
  • En fregat eller et støtteskib - begge inklusiv en helikopter. 
  • Fire F-16 kampfly med støttestruktur.

De danske bidrag er tilmeldt fra 2020 og uden tidsbegrænsning.

De samlede danske bidrag til NRI og NRF udgør ca. 1500 soldater. Det svarer til 1,25 procent af de 120.000 soldater i styrkerne. Det er et substantielt bidrag fra en nation af Danmarks størrelse.

Faktaark: Danmarks bidrag til NATO Readiness Initiative

Sidst opdateret 18-11-2019 - kl. 10:50

Fakta

NATO Readiness Initiative (NRI) er et supplement til NATO’s allerede eksisterende beredskabsstyrke, NATO Responce Force.

NRI betyder opstilling af 30 kampbataljoner, 30 større skibe og 30 eskadriller kampfly på maksimalt 30 dages beredskab. 

I alt forventes NRI at bestå af ca. 80.000 soldater i 2024

Danske bidrag til NRI