Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Multinational Division North
 

Multinational Division North 

Danmark leder hovedkvarteret for Multinational Division North. Hovedkvarteret blev etableret i marts 2019.

Hovedkvarteret er en del af NATO’s styrkestruktur, og det er en del af NATOs afskrækkelsesprofil i Østersøregionen. Hovedkvarteret støtter blandt andet de baltiske staters nationale forsvarsplanlægning, træner baltiske soldater og koordinerer militære aktiviteter i regionen, herunder blandt andet enhanced Forward Presence.

Hovedkvarteret har permanent tilstedeværelse i Baltikum. I fredstid etableres hovedkvarteret i både (Karup/Slagelse) Danmark og (Adazi) Letland.

Danmark, Estland og Letland er rammenationer.

I fredstid vil hovedkvarteret, når det er fuldt etableret, være bemandet med ca. 100 mand, hvoraf de ca. 60 er danskere fordelt med ca. 40 i (Karup/Slagelse) Danmark og 20 udstationeret i (Riga) Letland. Hertil kommer stabsstøttepersonel, hvor Danmark vil bidrage med ca. 80 mand, ca. 50 i Danmark og ca. 30 i Riga.

I krise og krig vil hovedkvarteret, når det er fuldt aktiveret, være bemandet med op til godt 600 mand, hvoraf op til ca. 250 er danskere.

I tilfælde af krise kan hovedkvarteret være fuldt deployeret og klar til indsættelse efter syv dage.

I krise og krig vil hovedkvarteret blandt andet skulle skabe forudsætning for indsættelsen af eksempelvis NATO’s hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker på højt beredskab samt gennemføre eventuelle kampoperationer.
Sidst opdateret 19-03-2019 - kl. 12:24

Danmark i spidsen for NATOs nye hovedkvarter

Fakta

Danmark leder det multinationale divisionshovedkvarter i Baltikum. Hovedkvarteret er placeret i Adazi i Letland og i Danmark.