Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Soldat på vagt i porten
En dansk soldat passer vagten i Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. 

NATOs fredsstøttende operation i Kosovo 

Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo, siden Hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force (KFOR).

Kosovomissionen begyndte i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret i den konfliktfyldte region. Styrkebidraget blev hurtigt forøget til 880 soldater, som er det højeste antal soldater, Danmark har bidraget med til missionen.

Hovedopgaven for de i dag 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i Kosovo Force hovedkvarter i Pristina.

Missionen i Kosovo var i en periode Hærens største internationale mission, men i takt med at Hærens internationale engagement blev udvidet andre steder, og at sikkerhedssituationen i Kosovo blev forbedret, blev Hærens bidrag til KFOR reduceret.

Soldater indsat under urolighederne i marts 2004
Danske soldater indsat under urolighederne i marts 2004.

Fra 2011 til 2013 blev bevogtningsdelingen på 30 soldater og fem stabsofficerer opstillet af Hjemmeværnet. Siden er bevogtningsbidraget igen blevet opstillet af Hæren, men Hjemmeværnet bidrager fortsat med stabsofficerer.

Sidst opdateret 27-02-2019 - kl. 12:50