Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Dansk rådgiver på det internationale træningscenter for fredsstøttende operationer i Kenya
Rådgiver ved det danske flag på International Peace Support Training Centre i Nairobi i Kenya.  

Kapacitetsopbygning i Østafrika 

Danmark og de nordiske lande har i en række år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de Østafrikanske lande. Formålet er at højne de lokale militære styrkers niveau, så de selv kan klare sikkerhedspolitiske problemer i regionen. Det kan være igennem bidrag til FN-missioner i området eller ved at løse opgaver sammen med landene i Den Afrikanske Union.

Finansieringen til kapacitetsopbygningen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er en årlig bevilling på 150 mio. kr. til samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i Pakistan, Afghanistan, Europa og Østafrika.

I Østafrika er midlerne især brugt til kampen mod pirateri, støtte og uddannelse til kystvagter i Adenbugten og ikke mindst støtte til Kenyas flåde. Danmark og de øvrige nordiske lande støtter også de østafrikanske landes opbygning af East African Standby Forces (EASF), som på fjorten dage skal kunne rykke ind og lægge en dæmper på lokale konflikter.  

Kenyanske officerer i skibssimulator
Flådeofficerer fra Kenya i skibssimulatoren på Søværnets Officersskole i 2014. Nu har den kenyanske flåde sin egen simulator.

Danmark har officerer udstationeret i Kenya som rådgivere for den kenyanske flåde og Peace Support skolen i Nairobi, samt ved hovedkvarteret for EASF.

Sidst opdateret 12-09-2019 - kl. 10:09

Danmarks støtter Kenyas flåde

Fakta

Danmark støtte opbygningen af sø- og landmilitære styrker i Østafrika. Der er udsendt tre officerer.

Danmark har ligeledes udsendt en rådgiver til Nigeria i Vestafrika som en del af den danske indsats mod pirateri.  

Grundlag

Læs om baggrunden for indsatsen i Østafrika på Forsvarsministeriets hjemmeside:

Forsvarets indsats i Afrika


Forsvarets samtænkte stabiliseringsindsatser