Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Danmarks bidrag til kampen mod ISIL  
Danske soldater underviser irakiske sikkerhedsstyrker
Danske soldater underviser irakiske sikkerhedsstyrker i Irak.  

Indsatsen mod ISIL i Irak 

Danmark bidrager til den internationale koalition til kampen mod terrorbevægelsen ISIL. Den militære operation hedder Operation Inherent Resolve (OIR).

ISIL erobrede i 2013 store områder i Irak og Syrien. Bevægelsen begik systematiske overgreb på befolkningen og drev flere millioner mennesker på flugt. ISIL har også angrebet og inspirerer til angreb mod både militære og civile mål i og uden for regionen. FNs Sikkerhedsråd slog i resolution 2249 (2015) fast, at ISIL udgjorde en global trussel af hidtil uset karakter mod international fred og sikkerhed.

Siden oprettelsen i 2014 har den internationale koalition gennem støtte til de irakiske sikkerhedsstyrker i Irak og koalitionens partnere i Syrien bidraget til at befri næsten alt territorium, som ISIL tidligere kontrollerede. Bevægelsen udgør dog fortsat en alvorlig trussel mod befolkningerne i flere lande i Mellemøsten og Nordafrika samt mod international, herunder dansk, sikkerhed. ISIL kontrollerer stadig lommer i både Irak og Syrien og udgør fortsat en alvorlig trussel lokalt, regionalt og globalt.

Efter befrielsen af de ISIL-kontrollerede områder har koalitionens militære kampagne primært fokus på kapacitetsopbygning af de irakiske sikkerhedsstyrker, så de selv kan opretholde sikkerheden i landet og imødegå truslerne fra ISIL. Den internationale koalition støtter den irakiske regering i bestræbelserne på at fastholde de tilbageerobrede områder og genetablere det irakiske samfund.

Den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL er globalt repræsenteret og tæller i dag 74 medlemmer, heraf flere fra regionen samt bl.a. NATO og EU.

Det folkeretlige grundlag for det danske militære bidrag er et samtykke fra Irak og retten til kollektivt selvforsvar af Irak mod ISIL i medfør af FN-pagtens artikel 51.
Aktuelt består det danske bidrag af:

• Et kapacitetsopbygningsbidrag, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker. Bidraget er på omkring 180 soldater.

• Et stabsbidrag, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen, herunder lufthovedkvarteret. Bidraget er på omkring 20 personer.

• Et radarbidrag, der bidrager til koalitionens luftoperationer. Bidraget består af en mobil radar placeret på Al Asad luftbasen og operatører udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Bidraget er på omkring 30 personer

• Et dansk kirurghold, der består af en militær chef, læger, sygeplejersker og militært uddannede sundhedsmedarbejdere (medics). Under udsendelsen skal de modtage svært tilskadekomne og udføre kirurgi, så de tilskadekomne kan stabiliseres før transport til egentlige hospitaler. Holdet er udsendt fra august og seks måneder frem.

Læs de seneste nyheder fra operationen i de ugentlige Mission Updates under internationale nyheder.

Transportflybidraget