Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fremskudt tilstedeværelse i Baltikum 
Danske soldater på øvelse i Estland
Danske soldater på øvelse under tilstedeværelsen i Estland i 2018.  

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum 

NATO har forøget sin tilstedeværelsen i Baltikum og Polen for at demonstrere solidaritet med nationer, der føler sig udsatte. Danmark har i 2020 ca. 200 soldater i Estland.

Op til 200 danske soldater er i hele 2020 udstationeret Estland. Her er soldaterne en del af NATOs fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen. Det samlede danske bidrag i 2020 består af to hold, der hver dækker seks måneder.

De danske soldater er en del af NATOs multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande. NATOs tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og NATOs befolkninger og understreger alliancesolidaritet overfor blandt andre de baltiske lande. NATOs tilstedeværelse i den østlige del af alliancen styrker sikkerheden i regionen og dermed også i Danmark.

Den danske styrke består af et panserinfanterikompagni med støttefunktioner. Støttefunktionerne omfatter en observationssektion, et logistikdetachement der kan støtte med forsyninger, transport, reparation, sanitet og bjærgning, en militærpolitistation og et nationalt støtteelement. Hovedparten af soldaterne skal indgå i en britisk bataljonskampgruppe. I den samlede danske styrke indgår også et stabsbidrag, der indgår i en estisk brigade, den britiske bataljonskampgruppe og i det britiske eFP-hovedkvarter.

De danske soldater har base i Tapa, der ligger ca. 70 km øst for hovedstaden Tallinn. Mens de er i Estland, skal soldaterne øve og træne med britiske og estiske enheder og med soldater fra andre NATO-lande.

Danmark havde en tilsvarende styrke udsendt til Estland i hele 2018. Siden foråret 2017 har Forsvaret haft udsendt stabsofficerer til de britiske og estiske hovedkvarterer som en del af enhanced Foreward Presence.  I 2019 bidrog Danmark til eFP med et mindre antal stabsofficerer.

NATOs fremskudte tilstedeværelse
NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.

 

 

Erfaringer fra den fremskudte tilstedeværelse i Estland

Fakta

Op til 200 danske soldater er en del af NATOs multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande. NATOs tilstedeværelse i landene demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og  befolkninger.