Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
MINUSMA 
Dansk Hercules i Mali
Danmark har i flere omgange bidraget med et Hercules C-130J-transportfly til missionen i Mali. 

FNs fredsbevarende mission i Mali 

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven.

Fra januar 2020 og året ud har Forsvaret udsendt efterretningsfolk, der skal indgå i en tysk efterretningsenhed, der er placeret i Gao.

Efterretningsfolkene løser informationsindhentningsopgaver og bidrager til analyse af indhentede informationer med henblik på at bidrage til MINUSMA’s situationsbillede og som beskyttelse for MINUSMA-enheder. Personelbidraget kan inden for MINUSMA’s mandat indsættes i hele Mali.

Andre bidrag
Forsvaret kan yderlige besætte op til 30 stillinger i MINUSMAs hovedkvarter og i MINUSMA’s efterretningsanalysecelle.

Forsvaret kan i forbindelse med opbygning af lejr, vedligeholdelse mv. have udsendt udsende yderligere personel.

De danske bidrag til MINUSMA er en del af det samlede danske bidrag til Sahelregionen, der også omfatter bidrag til den franske anti-terroroperation - Operation Barkhane.

Tidligere bidrag
Forsvaret har også tidligere bidraget til MINUSMA. De danske bidrag har blandt andet omfattet transportfly, specialoperationsstyrker, stabsofficerer og personel til missionens efterretningsanalysecelle. I 2015-2016 var den dansk generalmajor Michael Lollesgaard udsendt som styrkechef for MINUSMA.

Sidst opdateret 10-08-2020 - kl. 11:49