Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
F-16 Baltikum. Foto: Dawid Kamizela
Foto: Dawid Kamizela 

Enhanced Air Policing 2019 

Danmark bidrager i 2019 igen til NATO's suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum.

Opgaven for det danske kampflybidrag består i at gennemføre daglige patruljeringer i luftrummet og opretholde et afvisningsberedskab til eventuelle krænkelser. Bidraget består af fire F-16 fly (to operative fly og to i reserve) og op til 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup, der er stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen.

Kampflybidraget udsendes den 2. september og skal være i Litauen ind-til udgangen af 2019.

Det er en velkendt opgave for Forsvaret at håndhæve suveræniteten i luften, idet Flyvevåbnet hver dag varetager afvisningsberedskabet over dansk territorium. Det er den samme opgave, der skal løses over Baltikum, så der er ikke behov for at træne enhederne i opgaven, den skal blot løses over et andet land.

Der er to forskellige kampflybidrag fra NATO i området på samme tid: Baltic Air Policing (BAP) og enhanced Air Policing (eAP), hvor BAP er det faste NATO-samarbejde, der har kørt på skift mellem forskellige NATO-partnere siden 2004. eAP blev oprettet for at vise yderligere tilstedeværelse.

Begge bidrag udsendes for bl.a. at styrke NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar og udvise alliancesolidaritet blandt medlemmerne. Tilstedeværelse i Østersøområdet er blevet mere aktuelt inden for de senere år, henset til den øgede russiske aktivitet i området.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing (AP) i Øster-søområdet. Det første danske bidrag til AP i 2004 kom i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing, herunder USA, Stor-britannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.
Sidst opdateret 03-12-2019 - kl. 14:39

Fakta

Det danske bidrag består af to fly og to i reserve samt op til 60 soldater, der er stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen.