Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
F-16 Baltikum. Foto: Dawid Kamizela
Foto: Dawid Kamizela 

Enhanced Air Policing 2019 

Danmark bidrager i 2019 igen til NATO's suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum.

Opgaven for det danske kampflybidrag består i at gennemføre daglige patruljeringer i luftrummet og opretholde et afvisningsberedskab til eventuelle krænkelser. Bidraget består af fire F-16 fly (to operative fly og to i reserve) og op til 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup, der er stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen.

Kampflybidraget udsendes den 2. september og skal være i Litauen ind-til udgangen af 2019.

Det er en velkendt opgave for Forsvaret at håndhæve suveræniteten i luften, idet Flyvevåbnet hver dag varetager afvisningsberedskabet over dansk territorium. Det er den samme opgave, der skal løses over Baltikum, så der er ikke behov for at træne enhederne i opgaven, den skal blot løses over et andet land.

Der er to forskellige kampflybidrag fra NATO i området på samme tid: Baltic Air Policing (BAP) og enhanced Air Policing (eAP), hvor BAP er de primære til at reagere på evt. krænkelser af de baltiske landes luftrum og eAP virker som back up, hvis der er flere krænkelser på samme tid.

Begge bidrag udsendes for bl.a. at styrke NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar og udvise alliancesolidaritet blandt medlemmerne. Tilstedeværelse i Østersøområdet er blevet mere aktuelt inden for de senere år, henset til den øgede russiske aktivitet i området.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing (AP) i Øster-søområdet. Det første danske bidrag til AP i 2004 kom i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing, herunder USA, Stor-britannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.
Sidst opdateret 16-09-2019 - kl. 13:09

Fakta

Det danske bidrag består af to fly og to i reserve samt op til 60 soldater, der er stationeret på luftbasen i Siauliai i Litauen.