Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Resolute support
Det danske bidrag til NATOs mission i Afghanistan består af rådgivere og mentorer og af et sikringsbidrag.  

NATOs træningsmission i Afghanistan 

Forsvaret har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Fra 2002 - 2015 som del af den NATO-ledede International Security og Assistance Force (ISAF). Besøg det store tema om den danske indsats i Afghanistan i den periode ved at klikke på billedet nederst på siden.

Resolute Support
Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den NATO-ledede mission "Resolute Support" i Afghanistan. Det danske styrkebidrag omfatter omkring 155 soldater. Missionen består i alt af mere end 13.000 soldater fra 39. lande. En oversigt over bidrag fra de enkelte lande findes her.

Resolute Support er i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd.

Missionen har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Resolute Support fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. 

Hvad er Resolute Support?

Det danske bidrag
De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer: Camp Qargha, New Kabul Compound, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.

I Camp Qargah uddanner de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand officerer på den afghanske officersskole. Det danske bidrag består af 10 mentorer og sprogofficerer.

I New Kabul Compound bor et dansk mentor-bidrag, den danske force protection-deling og to stabsofficerer. Det danske mentorbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af to infanteridelinger, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere/mentorer tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul.

Mobile Force Protection Team

Det danske bidrag til Resolute Supports hovedkvarter er på 15 medarbejdere, hvoraf Hjemmeværnet støtter med fire medarbejdere. Det er samtidig her, den danske brigadegeneral har sin daglige tjeneste som chef for antikorruptionsafdelingen.

På Hamid Karzai International Airport stiller Danmark med ti militærpoliti-medarbejdere, der udgør militærpolitimyndigheden i en lejr med cirka 4000 indbyggere. Desuden stiller Danmark et nationalt støtteelement, der støtter alle danskere i Kabul og med et bidrag til felthospitalet i lufthavnen.

Flyvevåbnets bidrag til missionen består af fem medarbejdere. To hundeførere, en guardian angel (en sikkerhedssoldat) og to mentorer til det afghanske flyvevåben.

Danmarks indsats i Afghanistan 2002-2015

Fakta

Forsvaret gennemfører træning og uddannelse af afghanske sikkerheds-styrker og løser militærpoliti,-transport- og andre opgaver for Resolute Supports hovedkvarter. De danske soldater arbejder forskellige steder, primært omkring Kabul.