Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

CFR's historie 

Center for Reservestyrken blev etableret den 1. januar 2018 som en direkte følge af det analysearbejde, der 2013-2017 blev gennemført i regi af Forsvarsministeriets HR-delstrategi 9 (DS9): Forsvarets fremtidige anvendelse af personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige.

DS9's konklusion om behovet for at øge og bevare fokus på Reservestyrkens anvendelse, vilkår, rammer og udvikling på strategisk niveau blev udmøntet i en anbefaling om at etablere ét sted, hvor rådgivning, sagsbehandling, sekretariatsvirksomhed, kommunikation mv. blev samlet og placeret tæt på Forsvarets øverste ledelse.

Samtidig benyttede man lejligheden til at samle andre eksisterende opgaver relateret til reservestyrken samme sted, hvilket tilsammen gav det opgavekompleks, som Center for Reservestyrken i dag er pålagt.

Centeret blev således etableret på basis af ressourcerne fra DS9 implementeringssekretariat, Forsvarschefens rådgivere på dette område, sagsbehandlings-/sekretariatsopgaver fra den daværende Koordinationsafdeling i Værnsfælles Forsvarskommando samt ikke mindst InterForce-Sekretariatet.


Center for Reservestyrkens logo

Beskrivelse af CFR mærke og dets heraldik/symbolik

Baggrund:
 • Bundfarven fra sløringsmønster M/11 (logo til brug på dokumenter mv.) eller selve sløringsmønsteret (på ærmemærket)
 • Ydre krans:
  Tre ”ringvolde” fra FORSVARETS logo (Vest, Øst, Syd) i sort
 • Devise i sort (læses Vest, Øst, Syd):
  ”EX CIVILIIS, EX MILITARIIS, EXTRA ORDINARIA” hvilket på dansk oversættes med: “Ud af det civile, ud af det militære, ud over det sædvanlige”.
 • Hjemmeværnsmærke:
  Hjemmeværnets nye mærke i korrekt farve (mørk rød)
 • 3-værns mærke:
  De tre værns respektive symboler; anker, vinge, laurbærkrans i guld (gul).
 • Centrum:
  Sort center med guld (gul) skrift: CFR
Mærket symboliserer på én gang:
 • CFR's tilknytning til de væbnede styrker som helhed ved at indeholde såvel Forsvarets som Hjemmeværnets logoer samt ved den M/11-slørede baggrund på ærmemærket.
 • Forsvarets tre ”ringvolde” omslutter alle andre symboler, og beskriver derved, at CFR indgår heri.
 • Devisen henviser til, at alt personel fra Reservestyrken, hvad enten man primært er uddannet inden for militæret eller har en civil uddannelse, er en særlig kapacitet for forsvaret.
 • Hjemmeværnets nye logo inklusiv krone repræsenterer de frivillige i Reservestyrken samt, at personel af reserven i antal i særdeleshed tælles blandt Hjemmeværnet.
 • Det tidligere 3-værns-mærke henviser til hvert enkelt ”klassisk” værn.
 • At CFR er et center udtrykkes netop gennem forkortelsen som et markant, synligt centrum i det runde mærke.
Sidst opdateret 24-05-2019 - kl. 10:19