Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Organisation og opgaver

Center for Reservestyrken er ansvarlig for de stabsstøtteopgaver, der samlet understøtter anvendelsen og udviklingen af Reservestyrken inden for områderne rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet, strategisk styring og direktivgivning, kommunikation samt samarbejde med interesseorganisationer og repræsentanter for de frivillige i Hjemmeværnet. Hertil kommer tilsvarende opgaver i relation til samarbejde med civile arbejdsgivere for personel i Reservestyrken.
 
Center for Reservestyrken 

 • Rådgiver og sparrer i spørgsmål om den strategiske anvendelse og udvikling af Reservestyrken for Forsvarschefen og Chefen for Hjemmeværnet.
 • Rådgiver vedrørende udbygning af Forsvarets og Hjemmeværnets samarbejde med arbejdsgivere i den danske private og offentlige sektor, og bidrager herunder til synliggørelse Employer Support-områdets videreudvikling.
 • Varetager sekretariatsstøtte til bl.a. ’Koordinationsgruppen vedrørende Reservens Forhold’, ’Advisory Board for Reservestyrken’ og  ”Mars og Merkur Danmark”.
 • Udarbejder/ajourfører totalstyrkekonceptet med relaterede direktiver, bestemmelser mv.
 • Moniterer Reservestyrkens udvikling og rapporterer herom til forsvarets øverste ledelse og Forsvarsministeriets Departement.
 • Koordinerer med øvrige styrelser, stabe, kommandoer og myndigheder.
 • Er Point-of-contact for forsvarets myndigheder og enheder, personel i Reservestyrken og deres civile arbejdsgivere for spørgsmål vedr. totalstyrkekonceptet, herunder reservestyrkens forhold.
 • Styrer og koordinerer det tværgående arbejde på strategisk niveau ved reserverådgivere ved øvrige stabe, kommandoer og myndigheder.
 • Indhenter erfaringer vedrørende anvendelse og udvikling af reservestyrker i andre lande.
 • Varetager funktionen som Danmarks delegationsleder i National Reserve Forces Committee (NRFC) samt deltager i andre tilsvarende internationale samarbejdsaktiviteter.
 • Styrer, planlægger, tilrettelægger, gennemfører og koordinerer InterForce aktiviteter.
 • Er ansvarlig for redaktion af Reservestyrken.dk og InterForce.dk samt udvikling af kommunikation via andre sociale medier.

 

Organisation