Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Reservestyrken 

Reservestyrken er den samlede betegnelse for de frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven, som udgør det militære forsvars mulige supplement af personel til den faste struktur.

Der er nedsat en implementeringsorganisation for HR-delstrategi 9 (den fremtidige anvendelse af reservestyrken). Syv underarbejdsgrupper arbejder her p.t. på at optimere mulighederne for at anvende reservestyrken.

Denne hjemmeside er en permanent side for reservestyrken, hvor der er mulighed for at søge den fornødne information i dagligdagen, ligesom andre interesserede kan søge oplysninger om reservestyrken her.
Sidst opdateret 17-01-2019 - kl. 10:05
HKH Prins Joachim interview

Frivillige i HJV

Link til Frivillig i Hjemmeværnet

Uddannelser

Link til Forsvarets uddannelser

Missioner

Link til Hvor bidrager Forsvaret?

Baggrund

Baggrund

Kompetenceregister

Link til registrering af kompetencer

Ansættelsesforhold

Link til HR-portalen

Ledige stillinger

Link til ledige stillinger

For arbejdsgivere

Link til Interforce