Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

HR-delstrategi 9 

Forsvarets HR-delstrategi 9 drejer sig om Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven. Arbejdet med implementeringen af delstrategien er nu så langt, at det for alvor giver mening at sætte fokus på delstrategiens indhold og muligheder. En væsentlig del af dette arbejde er indførelsen af et totalstyrkekoncept. Det er blandt andet baseret på internationale samarbejdspartneres tilsvarende koncepter, der muliggør en ressourceeffektiv og fagligt kvalificeret løbende tilpasning af Forsvarets organisation. Tilpasningen baseres på Forsvarets analyser af egne opgaver og mulighederne for at løse dem med en hensigtsmæssig kombination af fastansat personel, personel af reserven, Hjemmeværnets frivillige.

Totalstyrkekonceptet angiver rammer og principper for anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven. Nøgleordene er fleksibilitet og integrering.  Fleksibilitet forstået som enhedernes muligheder for situationsafhængigt og løbende at kunne opbygge og justere deres organisation i forhold til de aktuelle opgaver. Integrering af alle personelgrupper i de operative enheder og støtteenheder ses som vigtig for at skabe henholdsvis optimale vilkår for tilhørsforhold, uddannelse, samvirke og indsættelse.

En forudsætning for, at totalstyrkekonceptet kan virke er, at de rette processer og værktøjer er til rådighed. Dette er på mange områder allerede tilfældet, men der arbejdes på at videreudvikle og optimere disse værktøjer. Her kan blandt andet nævnes mere fleksible ansættelsesformer, optimering af administrative processer mm.
Sidst opdateret 03-09-2018 - kl. 09:57
DS9 figur