Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Baggrund 

På baggrund af forsvarsforliget 2013-2017 udarbejdede den daværende Forsvarskommando sammen med Hjemmeværnskommandoen ”Rapport vedrørende Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven” (”DS9-rapporten”), der efterfølgende blev godkendt af forligskredsen.

Formålet med HR-delstrategi 9 er at bidrage til en effektivisering af Forsvarets og Hjemmeværnets opgaveløsning. Det skal blandt andet ske gennem en mere målrettet og integreret anvendelse af Forsvarets samlede reservestyrke, der er en samlebetegnelse for Forsvarets personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Erfaringerne har nemlig vist, at Forsvaret ikke kan undvære denne ressource.

Reservestyrken leverer i dag et betydeligt bidrag til opgaveløsningen både nationalt og internationalt. Derudover fungerer reservestyrken som en værdifuld kapacitet, der er med til at styrke tilknytningen mellem Forsvaret, Hjemmeværnet og det øvrige samfund.

Læs mere om forsvarsforliget 2013-2017

Læs mere om DS9-rapporten


Sidst opdateret 03-09-2018 - kl. 09:57

Underarbejdsgrupper

Underarbejdsgrupper