Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Opgørelse over udgifter for Forsvaret i forbindelse med støtte til Kongehuset.

Indholdsområde

 
 
Kongeskibet Dannebrog
 

Opgørelse over udgifter for Forsvaret i forbindelse med støtte til Kongehuset. 

Se bemærkninger til opgørelserne under listen med dokumenter.

Udgifter i 2014, 2015, 2016 og 1.halvår 2017.      PDF version

Støtte til Kongehuset 2017 [DOK1990918].PDF

Kongeskibets sejladser 2018 til offentliggørelse [DOK1983053].PDF

Drivmidler DANNEBROG 2017 2018 [DOK1995632].PDF

Støtte til Kongehuset 1. kvartal 2018

Støtte til Kongehuset 2.kvartal 2018.

Støtte til Kongehuset 3.kvartal 2018

    Støtte til Kongehuset  4.kvartal 2018 

      Støtte til Kongehuset hele 2018

Støtte til Kongehuset 1. kvartal 2019

Støtte til Kongehuset 2. kvartal 2019

Støtte til Kongehuset 3. kvartal 2019

Drivmidler Dannebrog 1.-3. kvartal 2019

Forsvaret yder støtte i forbindelse med blandt  andet transport og bevogtning af medlemmer af kongehuset. Omkostningerne i forbindelse med støtten til Kongehuset vil blive offentliggjort kvartalsvist.

Kongeskibet:

Oversigt vedrørende Kongeskibet indeholder ikke - i overensstemmelse med gældende praksis - oversigt over hvilke medlemmer af Kongehuset, der er transporteret på de enkelte sejladser. Brændstofforbrug for Kongeskibet Dannebrog opgøres pr. måned.

Flyvninger:
Forsvaret afholder jf. anmærkninger til § 12 på Finansloven, udgifter til flytransport af Kongehuset ved Forsvarets foranstaltning ved arrangementer af officiel karakter.
Der er i vedlagt oversigt over Forsvarets flyvninger for Kongehuset opgjort de meromkostninger, som Forsvaret har haft ved hver enkelt flyvning.

Vagt mm.
I besvarelsen er oplysninger om Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgarde opgjort som Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps.
Oversigt over Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron indeholder Forsvarets samlede udgifter hertil.
Ikke alle Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardens Vagtkompagni og Gardehusarregimentets Hesteeskadron vedrører støtte til Kongehuset.
Sidst opdateret 18-12-2019 - kl. 13:45