Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kongeskibet Dannebrog
 

 

Opgørelse over udgifter for Forsvaret i forbindelse med støtte til Kongehuset.

Udgifter i 2014, 2015, 2016 og 1.halvår 2017.      PDF version

Støtte til Kongehuset 2017 [DOK1990918].PDF

Kongeskibets sejladser 2018 til offentliggørelse [DOK1983053].PDF

Støtte til Kongehuset 1 kvt 2018 [DOK1884223].pdf
Støtte til Kongehuset 2. kvt. 2018 [DOK1884944].pdf
Støtte til Kongehuset 3 kvt 2018 [DOK1982134].pdf

Drivmidler DANNEBROG 2017 2018 [DOK1995632].PDF

Bemærkninger til opgørelsen:
Kongeskibet:

Oversigt vedrørende Kongeskibet indeholder ikke - i overensstemmelse med gældende praksis - oversigt over hvilke medlemmer af Kongehuset, der er transporteret på de enkelte sejladser.
Brændstofforbrug for Kongeskibet Dannebrog opgøres pr. måned.

Flyvninger:
Forsvaret afholder jf. anmærkninger til § 12 på Finansloven, udgifter til flytransport af Kongehuset ved Forsvarets foranstaltning ved arrangementer af officiel karakter.
Der er i vedlagt oversigt over Forsvarets flyvninger for Kongehuset opgjort de meromkostninger, som Forsvaret har haft ved hver enkelt flyvning. I tillæg hertil er Forsvarets totale omkostninger ved hver enkelt flyvning opgjort. Opgørelsen over Forsvarets totale omkostninger ved hver flyvning indeholder en række faste omkostninger – omkostninger som Forsvaret ville have haft, selvom der ikke var foretaget flyvning for Kongehuset.
Udgifter til besætningsmedlemmerne indgår i det opgjorte økonomiske forbrug ved flyvningerne.

Vagt mm.
I besvarelsen er oplysninger om Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgarde opgjort som Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps.
Oversigt over Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Musikkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron indeholder Forsvarets samlede udgifter hertil.
Ikke alle Forsvarets udgifter til Den Kongelige Livgardens Vagtkompagni og Gardehusarregimentets Hesteeskadron vedrører støtte til Kongehuset.
Sidst opdateret 28-11-2018 - kl. 12:30