Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Publikationer
Alle publikationer kan læses med Adobe Acrobat Reader version 5.0 eller højere.

Acrobat Reader kan du hente på www.adobe.com

 

  
  
  
Humanitær folkeret for enkelt mand
Denne folder indeholder en oversigt over de regler, som gælder i væbnet konflikt. Alt personel skal have kendskab til de grundlæggende regler, som fremgår af folderen.

Folder om humanitær folkeret
  
 
  
  
  
Engangsvederlag for Forsvarschefen 2018
  
 
  
  
  
UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN (UBH) JUL 2018
Uniformsbestemmelser for Hæren - juli 2018
  
 
  
  
  
Opgørelse over udgifter for Forsvaret i forbindelse med støtte til Kongehuset
  
 
  
  
  
Militærmanual
  
 
  
  
  
Årsberetning 2015
Download Værnsfælles Forsvarskommandos årsberetning for 2015.
Værnsfælles Forsvarskommandos Årsberetning 2015
  
 
  
  
  
Årsrapport 2014
Download Forsvarets årsrapport for 2014.
Værnsfælles Forsvarskommandos Årsrapport 2014
  
 
  
  
  
Hærens læring fra internationale missioner

Da Forsvaret i 2014 trak sit store bidrag til NATO’s ISAF-styrke hjem fra Helmand i Afghanistan, samlede Hæren de erfaringer, som Hærens myndigheder og de udsendte hold havde gjort vedr. de militære operationer i løbet af de sidste mange års indsættelser.
Alle de generelle erfaringer er nu samlet i en læringsrapport. I læringsrapportens bilag er læringen omsat til det, som Hæren vurderer som ”Best Practice” for planlægning af, indsættelse i og afvikling af en mission.

Hærens læring fra internationale missioner
  
 
  
  
  
Har du et projekt?
Det er muligt at opnå økonomisk støtte til eksempelvis film og bøger om Forsvaret.

Læs mere...
  
 
  
  
  
Værnsfælles Forsvarskommando resultatkontrakt 2015
Download resultatkontrakt 2015 mellem Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriet

VFK - Resultatkontrakt 2015.pdf
  
 
  
  
  
Hvis medierne henvender sig

I denne folder finder du en række gode råd om, hvordan du som pårørende kan forholde dig til eventuelle henvendelser fra medierne.

Hvis medierne henvender sig.pdf


Opdateret 9. oktober 2014

Hvis medierne henvender sig
  
 
  
  
  
Årsrapport 2013
Her kan du læse den samlede årsrapport for Forsvaret 2013.
Årsrapport 2013.pdf (pdf - 1,9mb)
Årsrapport 2013
  
 
  
  
  
Resultatkontrakt 2014
Download resultatkontrakt 2014 mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet
Resultatkontrakt 2014 - forside
  
 
  
  
  
Forsvarets Kommunikationsstrategi 2014 - 2017
Strategien identificerer tre indsatsområder: "Styrket medarbejderkommunikation", da medarbejderne er Forsvarets vigtigste ressource. "Relevant forsvar" er et indsatsområde, der skal udbrede kendskabet til Forsvarets opgaver i Danmark i rammen af Rigsfællesskabet og i internationale operationer, og sidst indsatsområdet "Moderne forsvar" som skal medvirke til at give et bredt og nuanceret billede af Forsvaret.
Forsvarets Kommunikationsstrategi 2014-2017
  
 
  
  
  
Forsvarskommandoens Årsrapport 2012
Forsvarskommandoens Årsrapport 2012
Forsvarskommandoens årsrapport 2012
  
 
  
  
  
Resultatkontrakt 2013
Download resultatkontrakt mellem FMN og FKO for 2013
Resultatkontrakt 2013
  
 
  
  
  
Forsvarskommandoens Årsrapport 2011
Forsvarskommandoens Årsrapport 2011
Forsvarskommandoens Årsrapport 2011
  
 
  
  
  
Forsvarskommandoens Årsrapport 2010
Forsvarskommandoens Årsrapport 2010
Årsrapport_2010.pdf (pdf - 27,6mb)
Årsrapport 2010
  
 
  
  
  
Forsvarets ledelsesgrundlag
Download Forsvarets ledelsesgrundlag.
Forsvarets ledelsesgrundlag
  
 
  
  
  
Forsvarets Personelpolitik
Politikken er udarbejdet af Forsvarets myndigheder og personelorganisationer i enighed for at opnå den største grad af åbenhed om - og fælles opfattelse af - hvad Forsvaret står for på
det personelpolitiske område.
Forsvarets Personelpolitik