Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Udviklings- og Planlægningsstaben (under opdatering)

Indholdsområde

 
 
 

Udviklings- og Planlægningsstaben (under opdatering) 

Staben varetager det værnsfælles og koordinerende ansvar internt i Værnsfælles Forsvarskommando og i samarbejdet mellem Værnsfælles Forsvarskommando og departementets koncernstyring, samt de støttende styrelser. Derudover varetager staben den værnsfælles rådgivning og prioritering med ansvar overfor Forsvarschefen.

Staben består af to afdelinger, Koordinationsafdelingen og Udviklingsafdelingen, hver med henholdsvis tre og to sektioner.
 
Koordinationsafdelingen
Afdelingen forestår overordnet koordination af Værnsfælles Forsvarskommandos udvikling af det militære forsvars kapaciteter og strukturer. Den forestår tillige den tværgående portefølje¬styring i relation til materiel, etablissement og informatik.

Afdelingen koordinerer og styrer det uddannelsesstrategiske område, koordinerer de militærfaglige aspekter af HR-strategi og personelpolitik, og udarbejder oplæg til tværgående prioritering indenfor Forsvarschefens myndighedsområde.

Udviklingsafdelingen
Udviklingsafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og koordination af den militære policy og udvikling indenfor internationale bilaterale samarbejder og samarbejder indenfor NATO, nordisk, EU og FN.

Derudover er udviklingsafdelingen ansvarlig for udarbejdelse og koordination af den militære policy og udvikling i relation til forsvars- og kapacitetsudvikling samt planlægning. Dette indbefatter også NATO’s, EU's og FN’s forsvars- og styrkeplanlægningsprocesser.

Endelig er udviklingsafdelingen ansvarlig for udarbejdelse og koordination af den militære policy for strategisk logistik og infrastruktur i relation til NATO, EU og FN.
Sidst opdateret 03-01-2019 - kl. 07:53