Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Søværnets skibe 

Søværnets flåde består af skibe, der er designet efter de primære opgaver, de skal løse. Samtidig er en stor del af skibene fleksible og vil med kort varsel kunne indsættes i andre typer af operationer end dem, de først og fremmest er bygget til.

Fregatten IVER HUITFELDT Fregatter
De tre moderne fregatter af Iver Huitfeldt-klassen er Søværnets mest slagkraftige skibstype.
Støtteskibet ESBERN SNARE Fleksible støtteskibe
De to fleksible støtteskibe af Absalon-klassen er velegnede til operationer i den blødere ende af konflikskalaen. For eksempel antipirateri, humanitære operationer eller som eskorteskib.
Inspektionsskibet VÆDDEREN Inspektionsskibe
Inspektionsskibene patruljerer ved Grønland og Færøerne året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet. Inspektionsskibene har helikopter om bord til at støtte i opgaveløsningen
Inspektionsfartøjen EINAR MIKKELSEN Inspektionsfartøjer- og kuttere
Inspektionsfartøjerne, som har helikopterdæk, patruljerer ved Grønland året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet.
Standardfartøjet DIANA Standardfartøjer
Standardfartøjerne er på patrulje tre ad gangen året rundt 24/7. De hævder dansk suverænitet, deltager i redningsoperationer i danske farvande og støtter civile myndigheder i opgaver til søs.
Kongeskibet DANNEBROG Kongeskib
Kongeskibet Dannebrog tjener som officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg.
Miljøskibet GUNNAR THORSON Miljøskibe
Miljøskibene er på vagt på skift året rundt, døgnet rundt. De har materiel til at inddæmme olie på havoverfladen, og materiel til at opsamle olien.
Minerydningsfartøj MSF-1 Minerydningsdroner
Søværnets dronefartøjer anvendes til minerydning. De er udstyret med sonar, kamera og undervandsrobot.
Dykkerskibet HAVKATTEN Dykkerskib

Dykkerskibet SØLØVEN bruges som platform til gennemførelse af militær dykkeruddannelse for både militære og civile kursister. Det nuværende dykkerskib er den sidst byggede enhed af FLYVEFISKEN-klassen og gennemgik en omfattende ombygning for at kunne løse den nye opgave som dykkerskib.

Standardfartøj MK-1 Søopmålingsskibe
Til søopmåling bruges standardfartøjer af HOLM-klassen. Søopmålingsskibene har udstyr, der kan måle højdeforskelle i havbunden. Dataene, som søopmålingsskibene indsamler, bruges til at udarbejde og opdatere søkort.

Ertholm og Alholm Skolefartøjer
På skoleskibene lærer kadetterne grundlæggende navigationsfærdigheder.
Standardfartøjerne af HOLM-klassen bruges som skolefartøjer og derudover også som søopmålingsskibe og som minerydningsdroner
Indsatsfartøj Indsatsfartøj
Indsatsfartøjerne er tilknyttet støtteskibene og inspektionsfartøjerne. De bruges til persontransport og på inspektionsfartøjerne også til redningsopgaver.
Skolesejlskibe SVANEN og THYRA Sejlskibe
De to sejlskibe er skoleskibe for kadetter.
Transportfartøjet SLEIPNER Transportfartøj
Transportfartøjet Sleipner bruges af hele Forsvaret til transportopgaver af militært materiel.
Kystredningsfartøjer
Kystredningstjenesten, som har 21stationer placeret ved kysterne over hele landet, anvender flere forskellige typer fartøjer i redningsarbejdet. Læs mere på www.kystredning.dk

Sociale medier og film

Kom tæt på det daglige arbejde i Søværnet