Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Søværnets skibe 

Søværnets flåde består af skibe, der er designet efter de primære opgaver, de skal løse. Mange af skibene er fleksible og kan med kort varsel indsættes i andre typer af operationer end dem, de først og fremmest er bygget til.

Fregatten IVER HUITFELDT Fregatter
Søværnets fregatter af IVER HUITFELDT-klassen er moderne og slagkraftige krigsskibe. De er designet til luftforsvar, men kan også anvendes til bekæmpelse af overfladeskibe og ubåde. Skibene råder over en alsidig sensor- og våbenpakke, der omfatter langtrækkende radarsystemer, 76mm kanoner, 35mm kanon, missiler mod sømål, missiler mod luftmål, torpedoer samt maskingeværer og håndvåben.
Skibene kan medbringe en helikopter. I de kommende år udrustes fregatterne med langtrækkende og moderne missiler til bekæmpelse af luftmål. Derved vil Søværnet råde over meget avancerede luftforsvarsfregatter, der vil kunne beskytte et større område mod trusler fra luften.
IVER HUITFELDT-klassen har været indsat i antipirateri-operationer samt operationer ved Syrien. Skibene har ydet beskyttelse af amerikanske og franske hangarskibe, og de har med jævne mellemrum været en del af NATO´s stående flådestyrker.Se specifikationer (fmi.dk)

Støtteskibet ESBERN SNARE Fleksible støtteskibe
Søværnets støtteskibe af ABSALON-klassen er fleksible og slagkraftige krigsskibe, der kombinerer bevæbning med et 900 kvadratmeter stort flex-dæk, der kan benyttes til en række formål, herunder støtte til specialstyrker, hospital, kommandofaciliteter til en stab m. m.
Skibenes armering omfatter en 127mm kanon, to 35mm kanoner, missiler mod sømål, missiler mod luftmål, torpedoer samt maskingeværer og håndvåben.
Skibene kan medbringe to helikoptere.
ABSALON-klassen har været indsat i antipirateri-operationer samt operationer ved Syrien og Libyen. Skibene har med jævne mellemrum været en del af NATO´s stående flådestyrker og senest har ABSALON indgået i den britiske styrke Joint Epeditionary Force.Se specifikationer (fmi.dk)

Inspektionsskibet VÆDDEREN Inspektionsskibe
Inspektionsskibene patruljerer ved Grønland og Færøerne året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet. Inspektionsskibene har helikopter om bord til at støtte i opgaveløsningen.
Se specifikationer (fmi.dk)

Inspektionsfartøjen EINAR MIKKELSEN Inspektionsfartøjer
Inspektionsfartøjerne, som har helikopterdæk, patruljerer ved Grønland året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet.
Se specifikationer (fmi.dk)

Standardfartøjet DIANA Standardfartøjer
Standardfartøjerne er på patrulje tre af gangen hele døgnet året rundt. De hævder dansk suverænitet, deltager i redningsoperationer i danske farvande og støtter civile myndigheder i opgaver til søs.
Fartøjerne medbringer 300 meter flydespærring og bruges også i den maritime miljøovervågning og –håndhævelse.
Se specifikationer (fmi.dk)

Kongeskibet DANNEBROG Kongeskib
Kongeskibet Dannebrog tjener som officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg.
Skibet er fra 1932, hvor det afløste det tidligere kongeskib, hjuldamperen Dannebrog.
Se specifikationer (fmi.dk)

Miljøskibet GUNNAR THORSON Miljøskibe
Miljøskibene er på vagt på skift året rundt, døgnet rundt. De har materiel til at inddæmme olie på havoverfladen, og materiel til at opsamle olien.
Se specifikationer (fmi.dk):
Sea Truck-klassen
Supply-klassen


Minerydningsfartøj MSF-1 Minerydningsdroner
Søværnets dronefartøjer anvendes til minerydning. De er udstyret med sonar, kamera og undervandsrobot.
Se specifikationer (fmi.dk)
Dykkerskibet HAVKATTEN Dykkerskib

Dykkerskibet SØLØVEN bruges som platform til gennemførelse af militær dykkeruddannelse for både militære og civile kursister. Det nuværende dykkerskib er den sidst byggede enhed af FLYVEFISKEN-klassen og gennemgik en omfattende ombygning for at kunne løse den nye opgave som dykkerskib.
Se specifikationer (fmi.dk)

Standardfartøj MK-1 Søopmålingsskibe
Til søopmåling bruges standardfartøjer af HOLM-klassen. Søopmålingsskibene har udstyr, der kan måle højdeforskelle i havbunden. Dataene, som søopmålingsskibene indsamler, bruges til at udarbejde og opdatere søkort.
Se specifikationer (fmi.dk)

Ertholm og Alholm Skolefartøjer
På skoleskibene lærer kadetterne grundlæggende navigationsfærdigheder.
Standardfartøjerne af HOLM-klassen bruges som skolefartøjer og derudover også som søopmålingsskibe og som minerydningsdroner
Se specifikationer (fmi.dk)

Indsatsfartøj Indsatsfartøj
Indsatsfartøjerne er tilknyttet støtteskibene og inspektionsfartøjerne. De bruges til persontransport og på inspektionsfartøjerne også til redningsopgaver.
Se specifikationer (fmi.dk)


Skolesejlskibe SVANEN og THYRA Sejlskibe
De to sejlskibe Svanen og Thyra bruges som skoleskibe. Her lærer kadetterne deres allerførste grundlæggende færdigheder i navigation og sejlads.
Se specifikationer (fmi.dk)

Transportfartøjet SLEIPNER Transportfartøj
Transportfartøjet Sleipner bruges af hele Forsvaret til transportopgaver af militært materiel.
Se specifikationer (fmi.dk)
Kystredningsfartøjer
Kystredningstjenesten, som har 21 stationer placeret ved kysterne over hele landet, anvender flere forskellige typer fartøjer i redningsarbejdet.
Se specifikationer (fmi.dk):
LBR af Canada-typen
MBR (Motorredningsbåde)

Sociale medier og film

Kom tæt på det daglige arbejde i Søværnet