Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Søværnets skibe 

Søværnets flåde består af skibe, der er designet efter de primære opgaver, de skal løse. En stor del af skibene fleksible og kan med kort varsel indsættes i andre typer af operationer end dem, de først og fremmest er bygget til.

Fregatten IVER HUITFELDT Fregatter
De tre moderne fregatter af Iver Huitfeldt-klassen er Søværnets mest slagkraftige skibstype. De bruges til luftforsvar, eskorte og ildstøtte til landoperationer. Skibene er udstyret med seks våbensystemer, som bruges både til forsvar og angreb. Bevæbningen på skibene består af flere forskellige missiler, maskinkanoner, antiubådstorpedoer og maskingeværer.
Se specifikationer (fmi.dk)

Støtteskibet ESBERN SNARE Fleksible støtteskibe
De to fleksible støtteskibe af Absalon-klassen er velegnede til operationer i den blødere ende af konflikskalaen. For eksempel antipirateri, humanitære operationer eller som eskorteskib.
Skibene har fire dæk, og det underste – det 900 m2 store flexdæk – kan indrettes efter, hvilken operation skibet er indsat i.
Se specifikationer (fmi.dk)

Inspektionsskibet VÆDDEREN Inspektionsskibe
Inspektionsskibene patruljerer ved Grønland og Færøerne året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet. Inspektionsskibene har helikopter om bord til at støtte i opgaveløsningen.
Se specifikationer (fmi.dk)

Inspektionsfartøjen EINAR MIKKELSEN Inspektionsfartøjer
Inspektionsfartøjerne, som har helikopterdæk, patruljerer ved Grønland året rundt. De hævder Danmarks suverænitet, foretager fiskeriinspektioner, deltager i søredningsopgaver og støtter civile myndigheder og lokalsamfundet.
Se specifikationer (fmi.dk)

Standardfartøjet DIANA Standardfartøjer
Standardfartøjerne er på patrulje tre af gangen hele døgnet året rundt. De hævder dansk suverænitet, deltager i redningsoperationer i danske farvande og støtter civile myndigheder i opgaver til søs.
Fartøjerne medbringer 300 meter flydespærring og bruges også i den maritime miljøovervågning og –håndhævelse.
Se specifikationer (fmi.dk)

Kongeskibet DANNEBROG Kongeskib
Kongeskibet Dannebrog tjener som officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg.
Skibet er fra 1932, hvor det afløste det tidligere kongeskib, hjuldamperen Dannebrog.
Se specifikationer (fmi.dk)

Miljøskibet GUNNAR THORSON Miljøskibe
Miljøskibene er på vagt på skift året rundt, døgnet rundt. De har materiel til at inddæmme olie på havoverfladen, og materiel til at opsamle olien.
Se specifikationer (fmi.dk):
Sea Truck-klassen
Supply-klassen


Minerydningsfartøj MSF-1 Minerydningsdroner
Søværnets dronefartøjer anvendes til minerydning. De er udstyret med sonar, kamera og undervandsrobot.
Se specifikationer (fmi.dk)
Dykkerskibet HAVKATTEN Dykkerskib

Dykkerskibet SØLØVEN bruges som platform til gennemførelse af militær dykkeruddannelse for både militære og civile kursister. Det nuværende dykkerskib er den sidst byggede enhed af FLYVEFISKEN-klassen og gennemgik en omfattende ombygning for at kunne løse den nye opgave som dykkerskib.
Se specifikationer (fmi.dk)

Standardfartøj MK-1 Søopmålingsskibe
Til søopmåling bruges standardfartøjer af HOLM-klassen. Søopmålingsskibene har udstyr, der kan måle højdeforskelle i havbunden. Dataene, som søopmålingsskibene indsamler, bruges til at udarbejde og opdatere søkort.
Se specifikationer (fmi.dk)

Ertholm og Alholm Skolefartøjer
På skoleskibene lærer kadetterne grundlæggende navigationsfærdigheder.
Standardfartøjerne af HOLM-klassen bruges som skolefartøjer og derudover også som søopmålingsskibe og som minerydningsdroner
Se specifikationer (fmi.dk)

Indsatsfartøj Indsatsfartøj
Indsatsfartøjerne er tilknyttet støtteskibene og inspektionsfartøjerne. De bruges til persontransport og på inspektionsfartøjerne også til redningsopgaver.
Se specifikationer (fmi.dk)


Skolesejlskibe SVANEN og THYRA Sejlskibe
De to sejlskibe Svanen og Thyra bruges som skoleskibe. Her lærer kadetterne deres allerførste grundlæggende færdigheder i navigation og sejlads.
Se specifikationer (fmi.dk)

Transportfartøjet SLEIPNER Transportfartøj
Transportfartøjet Sleipner bruges af hele Forsvaret til transportopgaver af militært materiel.
Se specifikationer (fmi.dk)
Kystredningsfartøjer
Kystredningstjenesten, som har 21 stationer placeret ved kysterne over hele landet, anvender flere forskellige typer fartøjer i redningsarbejdet.
Se specifikationer (fmi.dk):
LBR af Canada-typen
MBR (Motorredningsbåde)

Sociale medier og film

Kom tæt på det daglige arbejde i Søværnet