Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
VTS
 

Services og meldinger 

De danske stræder og bælter er blandt de mest trafikerede farvande i verden. Hver dag året rundt passerer hundredvis af skibe i alle størrelser. 

Forsvaret bidrager til, at skibe sejler problemfrit gennem danske farvande. Formålet er at undgå at skibene havarer til fare for den øvrige skibstrafik og havmiljøet. 

Maritime Assistance Service

Maritime Assistance Service (MAS) er et centralt maritimt kontaktpunkt for skibsfarten i og omkring de danske farvande.

Maritime Assistance Service

SafeSeaNet

SafeSeaNet (SSN) er et EU-baseret elektronisk netværk til udveksling af maritime relaterede informationer mellem medlemslandene.

SafeSeaNet

Vessel Traffic Service

Vessel Traffic Service-tjenesten assisterer skibe, der passerer gennem Storebælt og Øresund.

Vessel Traffic Service

Ismeldinger

Søværnet overvåger isdannelsen i danske farvande. Fra den 1. november til den 31. marts opdateres ismeldingerne hver dag klokken 11.00.

Se aktuel isstatus

Sejladsudsigt

Sejladsudsigt viser aktuelle meteorologiske og oceanografiske prognoser og målinger. De udgives af Forsvarets Center for Operativ Oceanografi (FCOO).

Se aktuel sejladsudsigt