Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Issituationen i de danske farvande

Indholdsområde

 
 
 

Issituationen i de danske farvande 

Fra den 1. november til den 31. marts opdateres ismeldinger hver dag på kortet nedenfor. Ismeldingen er vejledende og medfører intet ansvar for Søværnet.


Se daglig ismelding i tekstversion 
Gå til interaktivt kort på FCOO's hjemmeside 

Aktuel isstatus

Om Statens Istjeneste

Statens Istjeneste er underlagt Forsvarsministeriet, som gennem underlagte myndigheder også løser en række opgaver for det civile samfund. Istjenesten, hvis virksomhed omfatter isbrydningstjeneste, ismeldetjeneste og overisningsvarsling, har til formål under isforhold at bistå skibsfarten i de danske farvande.
 
Værnsfælles Forsvarskommando er myndighedsansvarlig for istjenesten. Istjenesten er fysisk placeret i Marinestaben, der sammen med Maritime Assistance Service løser opgaven.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med istjenesten, er du velkommen til at kontakte os.

Ismeldetjenesten

For at skabe det bedst mulige overblik over den aktuelle issituation og for at være i stand til at udsende præcise ismeldinger, får Marinestaben hjælp af observatører over hele landet.
 
En lang række observatører, havne, den civile skibsfart generelt og søværnets egne enheder, rapporterer hver dag til Marinestaben om issituationen. Omkring 240 daglige rapporter fra forskellige områder giver tilsammen et godt billede over issituationen i Danmark. Meldingerne indtelefoneres som en firecifret kode kaldet Østersøkoden. Denne form for rapportering af is- og besejlingsforholdene er fælles for landene omkring Østersøen.
 
Ismeldinger danner grundlag for den grafiske oversigt ovenfor på siden, hvor også de indrapporterede østersøkoder også kan ses.
 

Kontakt

Orlogskaptajn
Jens Hulgaard
Søværnskommandoen
Herningvej 30
7470 Karup J


Telefon: 72 84 00 00
Direkte: 72 81 20 54
Email: FKO-SV-N5N72@mil.dk

Øvrige kanaler

I perioder hvor isen volder problemer for skibsfarten i de danske farvande, udsendes der landsdækkende ismeldinger over Lyngby Radio og Danmarks Radio.