Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Maritime Assistance Service 

24 timers kontaktpunkt:
Forsvarets Operationscenter
Maritime Assistance Service
Tlf: 72 85 03 70 (MAS vagten)
E-mail: mas@sok.dk

Maritime Assistance Service (MAS) er en enhed i Nationalt Maritimt Operationscenter. MAS'en er et centralt maritimt kontaktpunkt for skibsfarten i og omkring de danske farvande.

Den primære opgave er at varetage kommunikationen mellem kyststaten Danmark, skibsføreren på et skib, der har behov for assistance, og andre aktører i den maritime verden. Det kan være skibsredere, bjærgningsfirmaer, havnemyndigheder, mæglere eller andre.

Hjælp i farlige situationer
MAS er døgnbemandet og sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i tilfælde af blandt andet:
 

  • Olieudslip
  • Brand eller eksplosion om bord
  • Kollisioner
  • Grundstødninger
  • Maritim sikring

 

Ship Security Alert System
Det er også MAS, der modtager Ship Security Alert System-alarmer fra danske skibe, der befinder sig i enten danske eller internationale farvande. For eksempel hvis skibet er blevet overfaldet. Ved alarm tager MAS sig af kommunikationen til de myndigheder, der skal reagere på situationen.

Bindeled til myndigheder og bjærgningsselskaber
MAS er desuden bindeled til maritime myndigheder vedrørende administrative spørgsmål og til bjærgningsselskaber i forbindelse med tekniske havarier, kollisioner eller grundstødninger. MAS har endvidere ansvaret for at videreformidle ændringer i sikringsniveauet til skibsfarten i danske farvande og til danske skibe overalt på kloden.

SafeSeaNet
MAS varetager Marinestabens opgave som National Competent Authority for det i EU-regi oprettede netværk SafeSeaNet. Netværket forestår formidlingen af maritimt relaterede data mellem medlemslandenes myndigheder. Det betyder blandt andet, at Marinestaben har kendskab til skibe med farligt gods. På den måde øges mulighederne for en effektiv indsats i forbindelse, hvis skibene havarerer eller godset på anden måde bliver til fare.

Sidst opdateret 12-12-2019 - kl. 11:18