Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Velkommen til Havmiljø elementet

Indholdsområde

 
Forside 
Gunnar Thorson og Marie Miljø på vej ud af Århus havn
 

Velkommen til Havmiljø elementet 

Siden den 1. januar 2000, hvor opgaver og beføjelser på havmiljøområdet blev overført fra Miljø- og Energiministeriet til Forsvarsministeriet, har Forsvaret haft ansvaret for at bekæmpe en evt. olieforurening af havmiljøet.

Den geografiske placering gør de danske farvande til en flaskehals for næsten al trafik ind og ud af Østersøen. Mængden af varer der transporteres gennem Østersøen, har været stigende de sidste 5 år og forventes at stige yderligere frem til 2020.

Flere tiltag er sat i værk for at mindske risikoen for ulykker, tiltagene omfatter VTS, AIS afmærkninger og trafikseparationer.

Skulle ulykken ske så har Danmark et beredskab klar til at rykke ud. Forsvaret råder over 4 dedikerede miljøskibe og 3 mindre fartøjer. Disse kan både inddæmme og opsamle en olieforurening.

Ud over de dedikerede skibe, er Søværnets DIANA-klasse samt 13 enheder fra marinehjemmeværnet i stand til at hjælpe med at inddæmme en forurening.

Dagligt overvåges de danske farvande ikke af dedikerede miljøskibe men af de af Forsvarets øvrige skibe, samt andre statsskibe, som er på havet.

Det norske firma Sundt Air overtog fra maj 2016 opgaven med flyovervågningen af de danske farvande. Ruterne er de samme, som Forsvaret fløj under overvågning, det vil sige de ruter, som blev anbefalet på baggrund af COWIs analyse af flyvningerne.

Årligt modtager Danmark 650 satellit billeder fra EMSA (European Maritime Safety Agency) 

I Danmark findes der mere end 16.000 Havmiljøvogtere, som holder øje med forurening, når de er på havet. 

Sidst opdateret 03-01-2019 - kl. 12:51

Bliv Havmiljø vogter