Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Center for Våben
 

Center for Våben 

Center for Våben (VBC) planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer den våbenfaglige uddannelse i artilleri-, missil-, undervandsvåben- og minestrygningssystemer (våbenteknik som våbenanvendelse i relation til MULTEX)) samt maritim ammunitionsrydningstjeneste med hertil knyttede opgaver af sikkerhedsmæssig karakter.

VBC skal desuden:


 • Gennemføre træning i ovennævnte opgaver for søværnets enheder.
 • Gennemføre og udvikle MULTEX.
 • Yde anden uddannelsesstøtte til Søværnets øvelsesvirksomhed.
 • Løse andre uddannelsesrelaterede opgaver vedrørende våbenuddannelse.

 
VBC er Søværnets kompetencecenter for våbenanvendelse og bidrager til løsning af Søværnets Skoles overordnede opgaver og bidrager direkte til Marinestabens sagsbehandling inden for:


 • Våbenanvendelse under freds- og krigsforhold.
 • Faglig rådgivning om personel- og enhedsuddannelse på våbenområdet.
 • Vidensopbygning og vurdering af den maritime våbenmæssige udvikling, herunder Søværnets studie- og udviklingsvirksomhed.
 • Deltage i inspektionsvirksomhed.
 • Anden våbenfaglig sagsbehandling.

Af øvrige opgaver skal VBC:


 • Yde assistance til Forsvarets myndigheder under anvendelse af det værnsfælles dronemateriel samt forestå udvikling inden for droneområdet.
 • Varetage sikkerhedsforhold for skydeområderne ved Sjællands Odde.
 • Vagttjeneste. Se hjemmeside

Sidst opdateret 06-06-2017 - kl. 09:52

Kontakt

Søværnets Skole,
Center for Våben
Gnibenvej 55
4583 Sjællands Odde

Tlf.: 7285 5500


E-mail: vbc@mil.dk

Se hjemmeside