Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Velkommen til Flådestation Frederikshavn 

OPLOGS Værdi Mønt

FLS FRH er Flådens logistiske operatør. Vi leverer service, forsyninger og vedligeholdelse til flådens skibe, nationalt og internationalt – hver dag! Vi dyrker Ledelse med Hjerte og Hjerne, og medarbejdernes fælles mål er, at vi vil være Søværnets bedste arbejdsplads.

FLS FRH Frederikshavn er en moderne og kundeorienteret logistisk virksomhed med international rækkevidde. Kundeservice og medarbejdernes trivsel og medindflydelse er sat i højsædet. Visionen ”Service på toppen” er kernen i vores daglige virke. Den tager vi bogstaveligt i alle henseender.


Service på toppen

Vi er ”Single Point of Contact” for søværnets skibe og andre myndigheder. Vi leverer tjenesteydelser i form af reservedele, skibs- og systemvedligeholdelse, havnetjeneste, vagt og beredskab m.m. Vi løser vores opgaver døgnet rundt, året rundt, og overalt i verden, hvor søværnets skibe måtte have behov for støtte.

Vi løser både de nationale og internationale opgaver i nært samarbejde med vores søsterorganisation FLS FRH Korsør. Sammen kan vi til stadighed udsende to teams à 15 mand til støtte for enheder, som indgår i internationale operationer eller øvelser, som f.eks. den igangværende maritime operation ud for Syriens kyst – RECSYR, og anti-pirateri operationen Operation OCEAN SHIELD ud for Somalia. Vore teams støtter enhederne med alle logistiske opgaver, og gennemfører reparationer og vedligeholdelse af skibenes materiel og systemer.

De daglige opgaver, hvor vi støtter Søværnets hjemlige beredskab, samt beredskabet i færøske og grønlandske farvande, løses fra faciliteterne på Flådestation Frederikshavn. Vi har til huse i topmoderne værksteds-, lager- og kontorfaciliteter. Her vedligeholder vi samtidig det materiel, i form af køretøjer, våben- og systemcontainere m.m., som er forudsætningen for at Søværnets enheder kan opretholde et højt materielberedskab.


Ledelse med hjerte og hjerne

FLS FRH værdsætter vi vores medarbejdere. Vi er 168 civile og militære kolleger, som samarbejder på grundlag af vores fælles værdier


Tillid - Ansvar - Fleksibilitet

Vi har som grundforudsætning valgt løbende at udvikle vores medarbejderes kompetencer til at kunne løse de opgaver, som stilles i morgen. Gennem med inddragelse og medindflydelse satser vi på at skabe glade medarbejdere, et godt arbejdsmiljø, samt høj effektivitet, og derfor - tilfredse kunder.

Vi er enige om, at vi vil være Søværnets bedste arbejdsplads, og bevise at vi er det.

Vi tager telefonen 24 timer i døgnet Har du ikke fundet de oplysninger, du søger på denne hjemmeside, eller har du fået lyst til at arbejde sammen med os,kan du kontakte os på

Telefon 7285 6000 eller mailadressen 3E-KTP-MYN-FRH@MIL.DK

Sidst opdateret 30-03-2020 - kl. 14:54