Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Isbrydning 

Isbrydning i danske farvande er som udgangspunkt underlagt fri konkurrence, og derfor er skibsfarten selv ansvarlig for at kontrahere og betale for den rekvirerede isbrydningskapacitet.

Scroll længere ned på siden for information til redere og operatører. 

Beredskabsområder
Inden for særligt udpegede områder, benævnt beredskabsområder, opretholder Statens Istjeneste i perioden 15. december til 31. marts muligheden for at aktivere et isbrydningsberedskab til assistance for skibsfarten. Beredskabsområder etableret som følger:

Skibe, som planlægger at anløbe en havn inden for et aktiveret beredskabsområde, skal i god tid, melde forventet ankomst til istjenesten, som koordinerer med isbryderen i beredskabsområdet. Kontakt Værnsfælles Forsvarskommando på tlf. 72 85 03 71 / 72 81 20 54 eller mas@sok.dk.

Rekvirenten skal selv betale 25 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning inden for beredskabsområdet. Er rekvirenten en havn, som grænser op til et beredskabsområde og som ønsker assistance til isbrydning inden for havnens eget ansvarsområde, skal den pågældende havn selv betale 100 % af timeprisen for den faktisk effektive udførte isbrydning.

For yderligere information om isbryderne og timepriser i de enkelte beredskabsområder og for områdernes afgrænsninger klik på områderne i listen ovenfor.


Til redere og operatører af isbrydere
Med henblik på at hjælpe og vejlede skibsfarten med information om tilgængelig isbrydningskapacitet inden for dansk område, har Marinestaben her på sin hjemmeside oprettet en funktion, hvor skibsfarten kan finde egnet isbrydningskapacitet.

Operatører som har interesse i at synliggøre sin isbrydningskapacitet herigennem, opfordres derfor til at kontakte Marinestaben, som udleverer nødvendig adgangskode, der giver operatører mulighed for at taste oplysninger ind direkte.

Opmærksomheden henledes på, at samtlige oplysninger i denne internetbaserede løsning slettes hvert år efter issæsonens ophør. Dette sker for at sikre, at tilgængelig information altid er opdateret. Operatører, som ønsker at benytte muligheden for at deltage i denne ordning, skal derfor taste data for hver isbrydningssæson.
Ordningen er gratis for operatørerne, og der er intet bindende for operatøren ved at have sin kapacitet nævnt i oversigten, som alene fungerer som en ”telefonbog” til at etablere kontakt mellem en rekvirent og en udbyder.

 


Oversigt over udbydere af isbrydere
Til hjælp og vejledning for skibsfarten driver vi en internetbaseret platform, indeholdende en oversigt over mulige udbydere af isbrydere.
Oversigten kan skibsfarten vælge at anvende til at etablere kontakt til en reder med henblik på eventuelt at indgå kontrakt om isbrydning. Sådanne kontrakter indgås på bilateral basis mellem det rekvirerende skib og isbryderen, og er Statens Istjeneste uvedkommende.
For at se oversigten, klik her.

Bemærk:

  • Isbrydere som har kontrakt til isbrydning i beredskabsområderne kan ikke opføres på informationssiden.
  • Marinestaben påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af de oplysninger, som er anført i oversigten. 
For nærmere information, kontakt:
Orlogskaptajn Jens Hulgaard
Værnsfælles Forsvarskommando
Herningvej 30
7470 Karup J.
Telefon: 72 85 00 00
Direkte: 72 81 20 54
Mobil: 22 83 77 26
Email: vfk-m-msp311@mil.dk
Sidst opdateret 02-05-2017 - kl. 14:48

Kontakt

Orlogskaptajn
Jens Hulgaard
Værnsfælles Forsvarskommando
Marinestaben
Herningvej 30
7470 Karup J

Telefon: 72 84 00 00
Direkte: 72 81 20 54
Email: vfk-m-msp311@mil.dk