Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Søværnet
Søværnets organisation

Søværnet består i dag af Marinestaben med domicil i Karup, samt en række underliggende myndigheder, og enheder, herunder Søværnets Taktiske Stab, Søværnets Overvågningsenhed og Søværnets Skole.

Søværnets skibe hører ind under henholdsvis 1. Eskadre og 2. Eskadre. Under 1. Eskadre hører også Kystredningstjenesten. På flådestationerne i Frederikshavn og Korsør findes de operative logistiske støttecentre, hovedværksteder med mere. Søværnets skibe har hjemhavn på de to flådestationer.

Søværnets Officerskole ligger i København og ligger organisatorisk under Forsvarsakademiet.

Navigér til Søværnets myndigheder, centre og skoler via menuen til venstre. Se også Danmarkskortet med Søværnets lokationer.

Søværnets organisationsdiagram