Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Overvågning
 

3. Eskadre 

3. Eskadre har ansvaret for en række nationale opgaver i danske farvande samt overvågning og officersuddannelse. 3. Eskadre er Søværnets yngste og blev etableret 1. januar 2019. 

Eskadren er en selvstændig niveau 3 myndighed og organiseret med eskadrechef, stab, Søværnets Overvågningsenhed, patruljefartøjer, skolebåde, miljøenheder samt Kyst-redningstjenesten.
Eskadrens strukturelle ramme er på 398 årsværk.
 
Operative opgaver er koncentreret om sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene omkring Danmark, herunder overvågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver af permanent karakter i det danske nærområde, samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver indenfor hele rigsfællesskabet.

Eskadrens operative kapaciteter udgøres af patruljefartøjer, skolefartøjer miljøskibe og -fartøjer samt Kystredningstjenesten med tilhørende materiel og fartøjer.

Eskadrens overvågningsenhed udgør grundstammen i den maritime overvågning af danske farvande.

Nationale militære opgaver
De nationale militære opgaver omfatter f.eks. militært forsvar, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver som f.eks. eftersøgnings- og redningstjeneste samt almindelig og særlig hjælp til politiet. En væsentlig del af opgaverne omfatter de samme elementer, der indgår i operationer vedrørende etablering og hævdelse af søherredømme, herunder evnen til magtanvendelse.

Eskadren skal :

 • Bidrage til det kollektive forsvar af Danmark med tilstødende områder samt kunne udsende enheder til krisestyring og kollektivt forsvar uden for Danmark og tilstødende områder.
 • Deltage i gennemførelse af beredskabsforanstaltninger.
 • Yde støtte til det øvrige forsvar og diverse styrelser.
 • Civilt relaterede, samfundsnyttige maritime opgaver
.

De civilt relaterede, samfundsnyttige maritime opgaver omfatter bl.a.:
 • Eftersøgnings- og redningstjeneste.
 • Deltagelse i udførelsen af istjeneste.
 • Yde støtte til sikker afvikling af skibstrafik.
 • Støtte i forbindelse med gennemførelsen af maritim ammunitionsrydning.
 • Hjælp og assistance til politiet, Skat, redningsberedskabet, m.fl.
 • Maritim miljøovervågning, -håndhævelse og forureningsbekæmpelse i danske farvande.
 • Støtte til samfundet under naturkatastrofer.

Eskadrens tjenestesteder er spredt over hele landet, men stab og ledelse har adresse i Frederikshavn.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande - altid!

Eskadrechef: Kommandør Steen Engelbrecht Pedersen.
Stabschef: Kommandørkaptajn Kim Møller Nielsen Juhl.

Sidst opdateret 07-01-2019 - kl. 15:09

Våbenskjold

Kontakt

3. Eskadre
Flådestationen 1, bygning 14, 1 sal
9900 Frederikshavn

Tlf.: +45 728 55000
Email: 3E-MYN@mil.dk