Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om 3. Eskadre 

 

Eskadren er en selvstændig niveau III-myndighed og organiseret med eskadrechef (ECH), stab, Søværnets Overvågningsenhed, patruljefartøjer, skolebåde, miljøenheder samt Kystredningstjenesten.

 

Eskadrens strukturelle ramme er på 398 års værk.

 

3. Eskadres operative opgaver er koncentreret om sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene omkring Danmark, herunder overvågning, suverænitets­hævdelse og myndighedsopgaver af permanent karakter i det danske nærområde samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver indenfor hele rigsfællesskabet. Eskadrens operative kapaciteter udgøres af patruljefartøjer, skolefartøjer miljøskibe og -fartøjer samt Kystredningstjenesten med tilhørende materiel og fartøjer.

3. Eskadres overvågningsenhed udgør grundstammen i den maritime overvågning af danske farvande.

 

Nationale militære opgaver.

De nationale militære opgaver omfatter f.eks. militært forsvar, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver som f.eks. eftersøgnings- og redningstjeneste samt almindelig og særlig hjælp til politiet. En væsentlig del af opgaverne omfatter de samme elementer, som der indgår i operationer vedrørende etablering og hævdelse af søherredømme, herunder evnen til magtanvendelse.

 

3. Eskadre skal:

  • Bidrage til det kollektive forsvar af Danmark med tilstødende områder samt kunne udsende enheder til krisestyring og kollektivt forsvar uden for Danmark og tilstødende områder
  • Deltage i gennemførelse af beredskabsforanstaltninger
  • Yde støtte til det øvrige forsvar og diverse styrelser


Civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

De civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver omfatter bl.a.:

  • Eftersøgnings- og redningstjeneste
  • Deltagelse i udførelsen af istjeneste
  • Yde støtte til sikker afvikling af skibstrafik
  • Støtte i forbindelse med gennemførelsen af maritim ammunitionsrydning
  • Hjælp og assistance til politiet, SKAT, redningsberedskabet, m.fl.
  • Maritim miljøovervågning, -håndhævelse og forureningsbekæmpelse i Danske farvande

Eskadrestrukturen kan med kort varsel yde støtte til samfundet under naturkatastrofer.


Sidst opdateret 19-02-2019 - kl. 13:56

Våbenskjold

Kontakt

3. Eskadre
Flådestationen 1, bygning 14, 1 sal
9900 Frederikshavn

Tlf.: +45 728 55000
Email: 3E-MYN@mil.dk