Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

 

Søværnets opgaver

Søværnet opstiller enheder til en række militære og civile opgaver både nationalt inden for Rigsfællesskabet og i internationale operationer i samarbejde med Danmarks alliancepartnere, for eksempel i regi af NATO eller internationale koalitionsstyrker.

En stor del af opgaverne løses i tæt samarbejde med civile myndigheder som Politiet, Søfartsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, kommuner, Danmarks Meteorologiske Institut og SKAT. 

Uden for Danmarks grænser bidrager vi med enheder i internationale flådestyrker, der er indsat i verdens brændpunkter. Søværnet råder over fem store skibe, to støtteskibe og tre fregatter, som med kort varsel kan indsættes i internationale operationer.

Se en oversigt over Søværnets opgaver her på siden eller gå til vores interaktive kort for seneste nyt om Forsvarets opgaveløsning - i Rigsfællesskabet og ude i verden.

Nationale opgaver

Søværnets opgaver


Hævdelse af Danmarks suverænitet

Søværnets skibe hævder Danmarks suverænitet ved at patruljere i danske, grønlandske og færøske farvande. Hjælp til udlægning af depoter for slædepatruljen Sirius og hejsning af det dansk/grønlandske flag på øde øer i Arktis er også eksempler på suverænitetshævdelse.

Læs mere:
Suverænitetshævdelse og overvågning


Eftersøgning og redning til søs
Når personer savnes eller kommer i nød til søs, er det Søværnet der leder og koordinerer eftersøgnings- og redningsopgaven. Det sker fra Forsvarets Joint Operations Center i et tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Politi og ofte også Marinehjemmeværnet.

Læs mere:
Redningstjenesten
Kystredningstjenesten


Havmiljø
I tilfælde af olieforurening har Søværnet fire miljøskibe med udstyr til at inddæmme og opsamle olie fra havet. Det er ligeledes Søværnets opgave at varetage det juridiske efterspil i forhold til skibe, der ulovligt tømmer olie i havet.

Læs mere:
Havmiljø og bekæmpelse af olieforurening
Havmiljø og beredskabsplan Ammunitions- og minerydning
Minerydningsenheden MCM Danmark, som er placeret i 2. Eskadre, er en del af NATOs stående minerydningsstyrke. Opgaven for styrken er at finde og uskadeliggøre miner og ammunition, der er lagt eller kastet på havbunden, blandt andet under første og anden verdenskrig.

Læs mere:
Ammunitions- og minerydning
MCM Danmark


Internationale operationer

Søværnets operationer


NATOs minerydningsoperationer
Danmark har i hele 2019 kommandoen over den ene af NATO’s to stående minerydningsstyrker ”Standing NATO Mine-Counter Measures Group 1 (SNMCMG1)”.
 
Læs mere:
NATOs stående minerydningsstyrke


Maritim kapacitetsopbygning
En vigtig del af indsatsen mod pirateri er at hjælpe de afrikanske kyststater med at opbygge egen kystbevogtning. Dette bidrager Søværnet til med uddannelse og materiel til modtagerlandene.

Læs mere:
Kapacitetsopbygning i Afrika


Indsats mod pirateri
Som en del af den aktive danske udenrigs- og sikkerhedspolitik bidrog Søværnet mellem 2008 og 2016 til bekæmpelse af pirateri i Det Indiske Ocean.

Læs mere:
Indsatsen mod pirateri

Aktuel opgaveløsning

Verdenskortet

Gå til det interaktive verdenskort og se, hvor Forsvaret løser opgaver lige nu.