Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

En af søværnets tre fregatter

 

Søværnet - den maritime del af det danske forsvar

Danmarks rolle som en af verdens førende søfartsnationer betyder, at Søværnet har en vigtig opgave med at bidrage til at skabe den maritime sikkerhed, der er nødvendig for en fredelig udvikling i verden.

Danmarks sikkerhed, velfærd og vækst afhænger blandt andet af friheden til at bruge havet som transportvej overalt på kloden og af retten til at bruge de ressourcer, der er i eller under havet omkring Danmark, Grønland og Færøerne.

Nationale opgaver
Inden for Rigsfællesskabet, i danske farvande og ved Grønland og Færøerne, uddanner og opstiller vi enheder til en række militære og civile opgaver. Blandt andet hævdelse af dansk suverænitet, eftersøgninger og redninger til søs, overvågning og bekæmpelse af forurening til søs, fiskeriinspektioner, service til skibsfarten og assistance til Politi og SKAT.

Internationale operationer
Internationalt bidrager vi med enheder til maritime operationer i samarbejde med Danmarks militære alliancepartnere, for eksempel NATO. I de senere år har vi flere gange haft enheder indsat i operationer mod antipirateri i Det Indiske Ocean, ligesom vi i 2014 bidrog med en kommandostab, der stod i spidsen for operation RECSYR, der havde til formål at transportere kemiske stoffer ud af Syrien. Men vi vil også kunne indgå i de helt skarpe operationer, hvor vi med vores fregatter vil kunne indsættes som antiluftforsvar.


 

Organisation

Søværnet består i dag af Søværnskommandoen med domicil i Karup, samt tre eskadrer og en række underliggende myndigheder, enheder og overvågningscentre.

Søværnets organisation

Søværnets historie

Den 10. august 1510 blev det dokument man regner man som "flådens dåbsattest" skrevet. Danmark var i det meste af 1500-tallet og i begyndelsen af 1600-tallet den dominerede flådemagt i Østersøen. Siden fulgte mange krige og store søslag.

Søværnets historie
Søværnets mærkedage

Ledelse

Flotilleadmiral Torben MikkelsenChef for Søværnskommandoen
Kontreadmiral
Torben Mikkelsen

Se CV
 
Baggrundsviden - Søværnet

Gå på opdagelse i Søværnets våbenskjolde og skibe, eller se hvilke gradstegn og meldaljer det danske forsvar opererer med.

Søværnets våbenskjolde
Søværnets skibe
Gradstegn
Medaljer

Uddannelse

Seks centre med hver deres speciale har ansvaret for uddannelse af Søværnets personel.

Uddannelsescentre

Søværnet som arbejdsplads

Kunne Søværnet være noget for dig? Læs mere her:

Søværnets uddannelser
Ledige job