Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Specialoperationskommandoen 

Folketinget har som en del af Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017 og efterfølgende tillægsaftaler besluttet at oprettet Specialoperationskommandoen i Aalborg. Specialoperationskommandoen er en operativ kommando og indgår ligeledes som stab i Værnsfælles Forsvarskommando.

Specialoperationskommandoens opgave er at styrke, synkronisere og udvikle Forsvarets specialoperationskapacitet, herunder fokuserer, specialoperationskapaciteten på Danmarks strategiske udfordringer. Bl.a. skal Specialoperationskommandoen kunne opstille et operativt hovedkvarter, som kan indsætte danske og internationale specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.

Den 1. september 2014 blev generalmajor Jørgen Høll udpeget som den første chef for Specialoperationskommandoen og kunne 1. december byde de første medarbejdere ni nye velkommen i staben.

Specialoperationskommandoen er under opbygning med Frømandskorpset og Jægerkorpset som underlagte enheder. Specialoperationskommandoen og staben forventes at være fuldt opbygget med udgangen af 2016.
Sidst opdateret 12-06-2017 - kl. 08:33

Heraldisk mærke

Heraldisk mærke

Kontaktoplysninger

Specialoperations-
kommandoen
Thisted Landevej 53
9430 Vadum

 

Tlf.: +45 72 85 71 05
EAN: 5798000201330