Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Forsvarets Operationscenter
 

Forsvarets Operationscenter 

Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Center eller JOC) er bemandet døgnet rundt, alle årets 365 dage. Hovedopgaven er at varetage indsættelsen af Forsvarets kapaciteter, både nationalt og internationalt. 

Forsvarets Operationscenters hovedopgave er at opretholde overblikket og koordinere indsættelsen af alle Forsvarets kapaciteter, både nationalt og internationalt.

Operationscentret fungerer som det samlede kontaktpunkt for alle Forsvarets igangværende operationer og knytter trådene mellem Forsvarets enheder og beredskabets øvrige militære og civile aktører. Vi arbejder til dagligt sammen med blandt andet Politi, Hjemmeværnet og sundhedsberedskabet.


Opgaverne består blandt andet af:


  • At opretholde overblikket over Forsvarets indsatte kapaciteter
  • Suverænitetshævdelse i de danske farvande
  • Hjælp til Politiet ved særlige hændelser
  • At skabe et samlet billede af landjord og hav i Danmark, og dele dette billede til relevante samarbejdspartnere
  • At sikre hurtig igangsættelse og håndtering af krisestyring og krisekommunikation ved større hændelser i Danmark


Status på aktuelle operationer
Forsvaret kommunikerer om hændelser i det nationale beredskab på Twitter. Hver dag publiceres en samlet status i form af en døgnrapport

Kontakt

Forsvarets Operationscenter /
Joint Operations Centre

E-mail:
FKO-JOC@mil.dk

fko-presse@mil.dk

Telefon: 72 81 23 00

Se også

Bliv havmiljøvogter