Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Registrering af PLB-nødsender 

En PLB (Personal Locator Beacon) bruges til at alarmere eftersøgnings- og redningstjenester i tilfælde af en nødsituation til søs.

Anvendelse af en PLB-nødsender er ikke tilladt i Danmark. Her skal man i stedet telefonisk anmode om hjælp gennem 1-1-2.

Anvendelse af en PLB udenfor Danmark er dog mulig i de lande, som tillader brugen af disse nødsendere. Dette er oftest lande med øde områder, som eksempelvis det nordlige Skandinavien. Ejeren af en PLB må undersøge i det pågældende land, om det er tilladt at anvende en PLB nødsender.

Registrering af nødsenderen Personeal Locator Beacon (PLB - 406 MHz Beacons)
En PLB skal altid registreres. Ejere af en PLB, med det formål at anvende den i udlandet, skal have denne registreret. Til dette formål er der etableret mulighed for at registrere PLB´er i International Beacon Registration Database (IBRD) i regi af Cospas-Sarsat systemet.
http://www.cospas-sarsat.int/en/774-registering-your-beacon

I Danmark kan en PLB udelukkende registreres med tilknytning til enten et skibs MMSI nummer (Søfartsstyrelsen) eller som tilhørende et luftfartøj (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

Såfremt der opleves problemer med registreringen, kan der søges hjælp ved henvendelse til Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) på følgende mailadresse: jrcc@sok.dk

Orientering om om hhv. skib og luftfartøj:

Søfartsstyrelsen: Ved at kode en PLB med et skibs MMSI nummer udstedt af Søfartsstyrelsen, ændrer en PLB status til en EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) der anvendes af skibe som nødsendere. Herved er senderen registreret tilhørende skibet, og redningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere hvem der sender.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:
Ved at kode en PLB med et luftfartøjs registrering, ændrer en PLB status til en Emergency Locator Transmitter (ELT) der anvendes af luftfartøjer som nødsendere. Herved er senderen registreret tilhørende luftfartøjet, og redningsmyndighederne har dermed mulighed for at identificere hvem der sender.
Sidst opdateret 16-11-2018 - kl. 09:47

Kontakt

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) 
Email:
jrcc@sok.dk