Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om Forsvarets Operationscenter 

Forsvarets Operationscenters hovedopgave er at opretholde overblikket og koordinere indsættelsen af alle Forsvarets kapaciteter, både nationalt og internationalt.

Operationscentret fungerer som det samlede kontaktpunkt for alle Forsvarets igangværende operationer og knytter trådene mellem Forsvarets enheder og beredskabets øvrige militære og civile aktører. Vi arbejder til dagligt sammen med blandt andet Politi, Hjemmeværnet og sundhedsberedskabet. 

Derudover løser vi en række opgaver indenfor skibsfart, havmiljø og sikkerhed til søs.

Opgaverne består blandt andet af:

  • At opretholde overblikket over Forsvarets indsatte kapaciteter
  • Suverænitetshævdelse i de danske farvande
  • Hjælp til Politiet ved særlige hændelser
  • At skabe et samlet billede af landjord og hav i Danmark, og dele dette billede til relevante samarbejdspartnere
  • At sikre hurtig igangsættelse og håndtering af krisestyring og krisekommunikation ved større hændelser i Danmark
Sidst opdateret 22-01-2020 - kl. 15:23

Kontakt

Forsvarets Operationscenter /
Joint Operations Centre

E-mail:
fko-joc@mil.dk

Telefon:
72 81 23 00

Læs mere