Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)

Indholdsområde

 
 
 

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) 

Er du i nød, så kontakt JRCC ved at ringe til 112
Ved andre henvendelser til JRCC kan du ringe 7284 0000 og bede om at tale med vagthavende officer, søoperationer. Pressehenvendelser henvises til
presserum

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er en enhed i Nationalt Maritimt Operationscenter under Søværnskommandoen, der leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste (også kaldet Search and Rescue eller SAR).

JRCCs hovedopgave er at koordinere operationer vedrørende nødsituationer i luftrummet eller på havet, samt at yde assistance til nødstedte eller forsvundne personer på havet og i luftrummet.

SAR-operationer
Search and Rescue gennemføres af en lang række enheder, blandt andet fra Søværnet, Marinehjemmeværnet, Politiet og de lokale beredskaber. Alle indsættelser af ressourcer i forbindelse med SAR-operationer koordineres af JRCC, som har adgang til Forsvarets skibe, helikoptere og fly

Sidst opdateret 30-03-2020 - kl. 11:11

Kontakt

Forsvarets Operationscenter /
Joint Operations Centre
E-mail:
FKO-KTP-JRCC@MIL.DK

Telefon: 72 81 23 00

SAR-manualer

Du kan læse mere om search and rescue-operationer i SAR-manualerne.

SAR Danmark bind I

SAR Danmark bind II