Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Redningsøvelse
 

Operationsstaben 

Operationsstaben varetager Forsvarets planlægning for beredskaber og indsættelse af Forsvarets kapaciteter i nationale og internationale operationer, stabiliserings- og våbenkontrolopgaver samt støtte til politiet. Staben er sammensat af mange specialer, således at hvert et aspekt af nationale og internationale operationer kan planlægges, administreres og udføres. 

Support varetager det administrative og det logistiske aspekt af operationerne samt udvikling, anskaffelse og anvendelse af Forsvarets operative og klassificerede informatik- og kommunikationssystemer.

Efterretning arbejder med Forsvarets informations- og efterretningsbehov. Arbejdet er styrende for prioriteringen af indsamling, bearbejdning og præsentation af efterretninger. Derudover skal efterretninger koordineres med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Juridisk sektion leverer juridisk rådgivning til hele Værnsfælles Forsvarskommando, og er tillige placeret i Operationsstaben.

Operationsstaben har specialer inden for henholdsvis nationale- og internationale operationer, som planlægger og justerer igangværende operationer. Disse er derudover opdelt i luftmilitær-, landmilitær- og maritime sektioner.

Nationale operationer beskæftiger sig med at lede og udføre nationale operationer og løse nationale myndighedsopgaver. Herunder overvågning af territoriet, suverænitetshævdelse, maritim assistance, redningstjeneste og hjælp til politiet. Læs om Forsvarets Operationscenter.

Internationale operationer iværksætter og deltager i opgaver, hvor internationale enheder er placeret nationalt, eller hvor udsendte enheder deltager i internationale operationer. Derudover justerer de operationsordrer og styrkebidrag samt anbefaler de nødvendige aktioner.

Udførelsen af operationer i praksis kræver planlægning og øvelse og ikke mindst koordinering med Forsvarsministeriet, andre afdelinger og øvrige dele af Værnsfælles Forsvarskommando.

Planlægningsspecialet planlægger fremtidige operationer og spiller en afgørende rolle i forhold til koordinering. Under Planlægning af fremtidige operationer ligger også Computer Network Operations (CNO), der har til formål at tage sig af Cyper Warfare, Program og Beredskab, der tager sig af støtte til civile beredskaber eks. politi og beredskabsstyrelsen. Til sidst står dette speciale også for tilmelding af danske militære bidrag til internationale samarbejdspartnere og organisationer fx NATO.

Øvelsessektionen planlægger og gennemfører Forsvarets og NATO’s kriseberedskabs- og krisestyringsøvelser og fungerer også som Operationsstabens interne øvelsesvirksomhed.

 

Sidst opdateret 31-07-2019 - kl. 09:29

Operationscenter

Forsvarets Operationscenter