Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Funktionsbeskrivelser 

Mangler du yderligere informationer om specifikke stillinger og deres funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Du kan se Forsvarets gradstegn på denne side
Sidst opdateret 15-05-2017 - kl. 14:00

Marinespecialist og konstabelgruppen

Marinespecialisten/konstabelen er det udførende led i detachementet og denne løser alle de praktiske arbejdsopgaver ved Militærpolitiet, lige fra de politimæssige opgaver (f.eks. afhøring, efterforskning, rapportskrivning) til patruljering, livvagtstjeneste, trafikkontrol osv. Marinespecialisten/konstablen skal forvente at blive udsendt i internationale operationer i MP-funktionen.

Sergent

Som sergent ved MP er du oftest gruppefører og dermed taktisk fører for to andre MP konstabler. Desuden gennemfører du i større grad selvstændige opgaver på vegne af MP, f.eks. patruljer og kontrolvirksomhed og du kan gennemføre undervisning af mindre grupper soldater.

Oversergent

Oversergenten kan bestride mange forskellige funktioner. I det miljø vil pågældende ofte bestride tjenesten som fører for sektionen, og i nogle tilfælde sidde i mere administrative stillinger. Derudover kan pågældende virke som instruktør og faglærer i et eller flere fag ved enheden samt kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse og undervisning. Sidst er pågældende i flere tilfælde med at til lede, vejlede og støtte den øvrige ledelse herunder også i forhold til personelsamtaler.

Seniorsergent

Ligesom oversergenten kan seniorsergenten bestride mange forskellige funktioner. Oftest vil pågældende kunne fungere som detachementets stationsleder, men vil derudover også kunne have administrative, eller uddannelsesmæssige opgaver.
Pågældende vil have stor politi- og militærmæssig faglighed, samt have stor erfaring indenfor områderne. Pågældende vil derudover, ligesom oversergenten kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere et samlet uddannelsesforløb, samt kunne gennemføre kompetenceudvikling ved egen enhed.

Chefsergent

Chefsergenten har den højeste rang i sergentgruppen, og det er kun de dygtigste seniorsergenter, der bliver udnævnt til chefsergenter. Disse bliver ofte betragtet som Militærpolitiets største vidensbank, og sidder ofte i stillinger som netop kræver en stor erfaring inden for det MP-faglige. Stillingerne befinder sig ofte i det administrative område, da der her kan trækkes på deres faglighed i forhold til strategiske tiltag.

Premierløjtnant

Premierløjtnanten varetager oftest funktionen som næstkommanderende i et detachement. Den næstkommanderende er kaptajnens nærmeste officer, og har ansvaret for detachementets uddannelsesniveau samt materiel, udrustning og køretøjer. Denne er desuden det udførende led i forhold til planlægningen af uddannelsen.

Kaptajn/kaptajnløjtnant

Kaptajnen varetager mange forskellige opgaver og funktioner, men ses ofte i funktionen som detachementschef og råder over og er ansvarlig for personellet i detachementet, fra konstabel til seniorsergent og premierløjtnant. Derudover er der gode muligheder uden for det operative miljø, i form af stillinger indenfor uddannelse eller administration.

Major/orlogskaptajn

Major-stillingerne hos Militærpolitiet er ganske få og primært administrative stillinger, som enten kan være som øverste chef for sektioner i staben eller kapacitetsenheden eller lignende. Disse har overordnet ansvar for den administrative enhed, og arbejder ofte udelukkende på det strategiske niveau.

Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Hos MP har vi en enkel oberstløjtnant, som er den øverste chef. Pågældende arbejder som oftest med at formidle de politiske tiltag ned i organisationen til sine ledere, for derefter at kunne tage beslutningerne om hvilken retning og hvilke opgaver MP i fremtiden skal fokusere på.

Militærpolitiets mærke

Kontakt

Adresse: 
Militærpolitiet
Aalborg Kaserner
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby

E-mail:
trr-ktp-mp@fiin.dk