Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Monument for Danmarks Internationale Indsats

Indholdsområde

 

Monument for Danmarks Internationale Indsats siden 1948

 
Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 er designet af Finn Reinbothes. Monumentet har ikke noget egentligt centrum, men er disponeret som tre rum med hver deres fokus og funktion.

De tre rum

Det første og største rum bruges til de store officielle ceremonier. Her modtages honøren og kommandoet skridtes af. Her holdes taler, spilles musik og nedlægges kranse. Baggrund for disse handlinger er murstykket "den skrå mur" der bærer inskriptionen "En tid - Et sted - Et menneske".
 Det andet rum kommer man til igennem en åbning i samme murstykke. Dette rum er for dem, der er udsendt nu. Her er anført navnene på indsatsområderne fra 1948 til i dag. Disse er opsat på det store murstykke. På den korte mur er anbragt en fakkel med vågeild for dem, der netop nu er udsendte.
 Det tredje rum er refleksions- og minderummet for de efterladte. Her er navnene på de faldne, og her kan der lægges blomster under konkrete personers navne.
 I centrum af dette rum er en brønd, der spejler himmelen. Brønden er omkranset af en bænk med to sidderetninger.

Brønden ved monumentet

Brønden som metafor repræsenterer et fællesmenneskeligt udgangspunkt: Det livgivende sted hvor mennesker mødes, taler sammen, udveksler ideer og værdier, finder fællesskab og tryghed og udvikler kulturer. I denne konkrete sammenhæng vil brøndene kunne fungere som samlingssteder for mindre grupper, hvor "indholdet", funktionerne aktuelt vil give mening.

Brønden udgør et gennemgående motiv i hele monumentet. Rent konkret er brøndene placeret i forlængelse af murstykkerne i monumentets periferi. De er udført i granit i form af en 8 kant. De rummer 30 til 40 cm vand. I skumringen vil de spejle lyset fra lamperne horisontalt.

Belysning som motiv

Belysningen er et integreret motiv i monumentet i form af en række lysende søjler, der afgrænser monumentet i alle retninger. Samtidig med at de oplyser, leder de den besøgendes vej gennem de tre rum: I forbindelse med højtideligheder kunne man forestille sig, at pårørende og gæster kunne tænde lys og anbringe dem flydende i brøndene, dette for at give pårørende og gæster en mulighed for konkret at involvere sig i højtideligheden.

Byggeteknik, materialer og belægninger

Murene er lavet i beton. De er beklædt med "Paradis-bakke" granit fra Bornholm. (Jetbrændt). Granitten er opsat i 30 cm brede sten i faldende længder og uden fuger.
 Pladsen er belagt med chaussesten og heri er nedlagt bordursten i samme granit som murbeklædning. Pladsen er afgrænset mod græsarealer af et brostensbånd. De 5-7 m lange plinte bag 8 kanten er udført i massiv granit i faldende længder.
Navne og tekster er opsat på murene i bronzebogstaver /typer Times New Roman.
Lamper  er udført i graffitalmalet vinkeljern med mat glas.

Beplantning

Beplantningen begrænser sig til plantning af æbletræer i tre områder. Dels nogle ved indgangen for gående ved Norgesport, dels en række i hele paradepladsens længde, som afgrænsning mod Fortunstok, og endelig som en spredt gruppe bag ved 8 kanten i bastionen. En bred klippet græssti giver mulighed for at man kan bevæge sig mellem æbletræerne.

Historien om monumentet

Monument for Danmarks Internationale Indsats siden 1948  
I respekt for de mange der har været udsendt til konflikt- og katastrofer, for dem der er udsendt nu og for dem, der er omkommet, besluttede regeringen i 2009, at etablere et monument for Danmarks internationale indsats efter 1948. Monumentet blev placeret i Kastellet.

De sidste sten blev lagt i løbet af sommeren 2011 og monumentet blev officielt indviet på "Flagdagen", mandag den 5. september 2011, af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

På baggrund af fem forslag valgte dommerkomiteen for monumentet kunstner, Finn Reinbothe, til at udføre det nye monument.

Monumentet er placeret i Prinsessens Bastion og det er offentligt tilgængeligt.


Landenavne og faldne

Fakta om monumentet

Vågeild
Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.
Det blev indviet den 5. september 2011, og grundstenen blev lagt den 7. april 2011.
Udarbejdelse af oplæg, beslutning om kunstervalg m.m. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef Jesper Helsø som formand. I komiteen indgik repræsentanter for offentlige myndigheder, personel- og veteranorganisationer.
Som opfølgning og til at varetage aktiviteter og vedligeholdelse af Monumentet fortsætter komiteen med tilsvarende repræsentation.