Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


SKYBRUDSSIKRING

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse påbegynder nu et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet i København mod oversvømmelser som følge af skybrud. Her kan du finde info omkring, hvordan projektet kommer til at foregå, og hvad det kan betyde for dig, når du kommer i Kastellet.

Baggrund for projektet
I 2011 og 2014 blev København ramt af meget voldsomme, lokale skybrud. Kloaksystemet omkring Kastellet kunne ikke håndtere de voldsomme mængder vand, og derfor stod vandet op af kloakkerne og fyldte gaderne. Det må ikke ske igen.

Kastellets oprindelse kan spores tilbage til 1626 og det er et unikt sted – ikke bare i København – men på verdensplan. Det er en kulturarv, som Forsvaret har store forpligtelser for at bevare, og det er vi stolte og ærefrygtige overfor.

Vi er klar over, at projektet kommer til at genere Kastellets brugere. Vi håber, at nutidens brugere vil se velvilligt og tolerant på projektet. Det er en vigtig note i Kastellets historie og nødvendigt for at kunne bevare Kastellet fremover. Vi håber på din forståelse.

Hvad indeholder projektet?
Formålet med projektet er at sikre, at de store mængder regnvand, der kommer ved et skybrud, kan ledes hurtigt væk. Det kræver en omlægning af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort opsamlingsbassin under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes direkte ud i Københavns Havn.

Under hele projektet vil arkæologer fra Københavns Museum og andre relevante myndigheder tilse, at arbejdet sker med omhu og respekt for de historiske rammer, samt sikre eventuelle historiske fund.

Projektperiode
Projektet sættes i gang den 9. september 2019, og det forventes at være afsluttet med udgangen af 2021.

Færdsel i byggeperioden
Der er gennemkørsel forbudt i Kastellet i projektperioden. Adgang kan kun ske via Kongeporten. Det er ikke muligt at benytte Norgesporten. Det gælder alle former for trafik: Køretøjer, cykler og fodgængere. Området omkring Norgesporten er en del af byggepladsen, og færdsel og ophold i området er forbudt og kan være forbundet med livsfare.

Projektet er opdelt i en række zoner. Alt efter, hvilken zone der udføres arbejde i, kan der være forskellige veje, du skal følge rundt i Kastellet. Det er vigtigt, at du følger den aktuelle skiltning og byggelederens anvisninger.

Der vil være adgang til ”Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948” i hele projektperioden. Området omkring Monumentet berøres ikke af gravearbejdet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil løbende informere om projektet på deres hjemmeside. Læs mere hér.