Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


ORDENSREGLER

Kastellet er et af Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværker. Den indre fremtakkede kernefæsning tilhører Forsvaret og anvendes i dag som en moderne arbejdsplads.
Kastellet er fredet og borgere og gæster bedes værne om dette historiske anlæg.
Kastellet er et militært område med begrænset offentlig adgang.
Kastellet er åbent for borgere og gæster i tidsrummet 06.00-22.00 (okt-mar 06.00-20.00), følgende bestemmelser er gældende.

Det er tilladt:
 • Fodgængere må færdes på Hovedgaden, gaderne langs Kirkepladsen samt ved Monumentet.
 • Fodgængere må, fra kl. 06.00 til flagnedhaling, færdes på voldstierne på voldens krone samt de seks ramper, der fører op til voldstierne.
 • Cyklister må færdes på Hovedgaden og på de to gader langs Kirkepladsen.
 • Man må fotografere, hvor der er offentlig adgang.

Det er ikke tilladt:
 • At foretage sig noget, der kan virke anstødeligt eller være til ulempe for andre gæster i Kastellet.
 • At færdes med køretøjer og/eller parkere uden tilladelse eller tilhørsforhold.
 • At medtage cykler på voldstierne, cyklerne skal henstilles i cykelstativerne.
 • At betræde græsarealerne.
 • At afholder møder og arrangementer uden tilladelse.
 • At benytte Kastellets kantine uden tilladelse.
 • At antænde bål eller benytte grill i Kastellet.
 • At fiske i Kastelsgraven uden gyldig fiskekort.
 • At henkaste affald udenfor de opstillede affaldskurve.
 • At flyve med droner over Kastellet.

Borgere og gæster skal rette sig efter de opsatte skilte samt anvisninger fra vagten og personalet i Kastellet.