Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


MONUMENTETS HISTORIE

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner efter 1948.
Det blev indviet den 5. september 2011, og grundstenen blev lagt den 7. april 2011.

Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 er designet af Finn Reinbothes. Monumentet har ikke noget egentligt centrum, men er disponeret som tre rum med hver deres fokus og funktion.

De tre rum
Det første og største rum bruges til de store officielle ceremonier. Her modtages honøren og kommandoet skridtes af. Her holdes taler, spilles musik og lægges kranse. Baggrund for disse handlinger er murstykket "den skrå mur" der bærer inskriptionen "En tid - Et sted - Et menneske".

Det andet rum kommer man til igennem en åbning i ovennævnte murstykke. Dette rum er for dem, der er udsendt nu. Her er anført navnene på indsatsområderne fra 1948 til i dag. Disse er opsat på det store murstykke. På den korte mur er anbragt en fakkel med vågeild for dem, der netop nu er udsendte.

Det tredje rum er refleksions- og minderummet for de efterladte. Her er navnene på de faldne og her kan der lægges blomster under konkrete personers navne. I centrum af dette rum er en brønd, der spejler himmelen. Brønden er omkranset af en bænk med to sidderetninger.

Brønden ved monumentet
Brønden som metafor repræsenterer et fællesmenneskeligt udgangspunkt: Det livgivende sted hvor mennesker mødes, taler sammen, udveksler ideer og værdier, finder fællesskab og tryghed og udvikler kulturer. I denne konkrete sammenhæng vil brøndene kunne fungere som samlingssteder for mindre grupper, hvor "indholdet", funktionerne aktuelt vil give mening.

Brønden udgør et gennemgående motiv i hele Monumentet. Rent konkret er brøndene placeret i forlængelse af murstykkerne i Monumentets periferi. De er udført i granit i form af en 8 kant. De rummer 30 til 40 cm vand. I skumringen vil de spejle lyset fra lamperne horisontalt.

Belysning som motiv
Belysningen er et integreret motiv i Monumentet i form af en række lysende søjler, der afgrænser Monumentet i alle retninger. Samtidig med at de oplyser, leder de den besøgendes vej gennem de tre rum: I forbindelse med højtideligheder kunne man forestille sig, at pårørende og gæster kunne tænde lys og anbringe dem flydende i brøndene, dette for at give pårørende og gæster en mulighed for konkret at involvere sig i højtideligheden.

Byggeteknik, materialer og belægninger
Murene er lavet i beton. De er beklædt med "Paradis-bakke" granit fra Bornholm (jetbrændt). Granitten er opsat i 30 cm brede sten i faldende længder og uden fuger.

Pladsen er belagt med chaussesten og heri er nedlagt bordursten i samme granit som murbeklædning. Pladsen er afgrænset mod græsarealer af et brostensbånd. De 5-7 m lange plinte bag 8 kanten er udført i massiv granit i faldende længder.

Navne og tekster er opsat på murene i bronzebogstaver - skrifttype Times New Roman. Lamper er udført i graffitalmalet vinkeljern med mat glas.

Beplantning
Beplantningen begrænser sig til plantning af æbletræer i tre områder. Dels nogle ved indgangen for gående ved Norgesport, dels en række i hele paradepladsens længde, som afgrænsning mod Fortunstok og som en spredt gruppe bag ved 8 kanten i bastionen. En bred klippet græssti giver mulighed for at man kan bevæge sig mellem æbletræerne.