Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


MONUMENT KOMITEEN

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.
Det blev indviet den 5. september 2011 og grundstenen blev lagt den 7. april 2011.

Udarbejdelse af oplæg, beslutning om kunstervalg m.m. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef Jesper Helsø som formand. I komiteen indgik repræsentanter for offentlige myndigheder, personel- og veteranorganisationer. Som opfølgning og til at varetage aktiviteter og vedligeholdelse af Monumentet fortsætter komiteen med tilsvarende repræsentation.

Cirkulære om komite for Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

§ 1. Komiteen vedrørende Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 har til formåI at foretage den nødvendige opdatering, foretage afklaring af tvivlsspørgsmåI, samt føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse forbundet med det nationale monument over Danmarks Internationale Indsats efter 1948.

§ 2. Komiteen består af en formand udpeget af Forsvarsministeriet og en repræsentant fra henholdsvis Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Forsvarets personelorganisationer, De Blå Baretter samt De Danske Soldater- og Marineforeninger.

Stk. 1. Forsvarsministeriet stiller sekretariat til rådighed for komiteens arbejde.

Stk. 2. Når komiteen skal træffe beslutning om større økonomiske dispositioner vedrørende Monumentet, indgår Kommandanten i Kastellet og en repræsentant for henholdsvis Udenrigsministeriet og Justitsministeriet i komiteen. De pågældende kan endvidere også i øvrigt efter behov indgå i komiteen sammen med Politiforbundet.

Stk. 3. Øvrige interessenter kan inddrages efter komiteens bestemmelser.

§ 3. Komiteen, ved formanden, refererer til Forsvarsministeren, der på regeringens vegne varetager det politiske ansvar for Monumentet.

§ 4. Komiteen har bemyndigelse til at træffe afgørelser, jf. stk. 1.- 6.

Stk. 1. Komiteen iværksætter opdatering af navne for omkomne, jf. gældende kriterier.

Stk. 2. Komiteen iværksætter opdatering af angivelser for konflikt- og katastrofeområder, jf. gældende kriterier.

Stk. 3. Komiteen vedligeholder oversigt over navne samt konflikt- og katastrofeområder.

Stk. 4. Komiteen afklarer tvivlsspørgsmåI forbundet med navne- eller områdeoptagelse på Monumentet.

Stk. 5. Komiteen tilsikrer det fomødne tilsyn med Monumentets og Informationscenterets brug, drift og vedligeholdelse.

Stk. 6. Komiteen varetager besvarelse af henvendelser vedrørende Monumentet, herunder bl.a. tilblivelse, materiale og kriterier for navne- og områdeangivelser.