Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


INFOCENTER

Stueetagen i Kommandantgården rummer et Informationscenter i tilknytning til Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Åbningen finder sted mandag den 22. juni 2020 kl. 09:30. Grundet Covid-19 må der max være 40 personer i Infocenteret på samme tid. Håndsprit og mulighed for håndvask er til stede.

Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 09:30-15:30 og lørdag til søndag kl. 09:30-17:00.

Der er gratis adgang og alle er velkommen. Bemærk venligst at Informationscenteret er videoovervåget.

Historien bag
Efter indvielsen i 2011 af Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 blev det besluttet, at der, i lokaler tæt på Monumentet, skulle etableres et Informationscenter i tilknytning til Monument. Informationscenteret vil være et sted, hvor de besøgende kan få en generel information om alle de missioner, som udsendte fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og Skat har været i siden 1948, udsendt af det officielle Danmark.

Opbygningen
Informationscenteret består overordnet af to dele. Dels en fysisk udstilling med billeder, plancher, uniformer m.m. fra en række udsendelser i hele verden – dels et interaktivt IT-system med touchskærme med oplysninger om alle missionerne til konflikt og katastrofeområder (mere end 185). Her kan man vælge områder, udsendelser, tider m.m. og derved læse om de enkelte missioners baggrund, mandat, beslutning, periode, styrker m.m.

Desuden er der information om de fire store internationale organisationer NATO, EU, OSCE og FN, under hvem de pågældende udsendelser fandt sted. Og ikke nok med dette, men også beskrivelser af og historien om områder, hvor rigtig mange har været udsendt: Cypern, Balkan, Irak og Afghanistan. For at gøre informationerne komplette er der også oplysninger om noget af det materiel, som har været udsendt, ligesom det vil være muligt at se lidt om uniformerne gennem tiderne. Der er yderligere ca. 25 film med interview af udsendte, vist på en storskærm i Informationscenteret.

Alle data, billeder m.m. er af frivillige hentet og bearbejdet fra åbne kilder. Det er ikke en komplet ”historiebog”, men et sted, hvor den besøgende kan få tilstrækkelig generel information om udsendelserne.

Etableringen
Forsvarsministeriet og tre fonde har tilvejebragt den nødvendige økonomi til etableringen, herunder også en engelsk version af databasen til glæde for de mange turister, der kommer i Kastellet. De engelske tekster kommer på plads i løbet af 2020.

Desuden vil der være en hjemmeside, hvor læseren kan få adgang til databasen. Derved kan man i ro og mag derhjemme dykke ned i de enkelte områder. Hjemmesiden forventes at kunne gå i luften på samme tid som indvielsen af Informationscenteret.

Henvendelser
For henvendelse omkring Informationscenteret kontakt sekretær Neel Guldbech på telefon +(45) 29402250 eller mail FKO-L-GK4@mil.dk